10 september 2018

09:00 - 10:00

Inloop en kennismaking met persona's

10:00 - 10:30

Opening o.l.v. Erik Gerritsen, Secretaris-generaal van het ministerie van VWS

10:45 - 11:45

Workshopronde 1

12:00 - 12:45

Workshopronde 2

12:45 - 13:30

Lunch

13:45 - 14:30

Workshopronde 3

14:45 - 15:30

Plenaire terugkoppeling

15:30 - 16:00

Borrel

16:00 - 18:00

Informatieberaad

18:00 - 19:00

Borrel

aanwezigheidsregistratie
 aanwezigheidsregistratie