Mentoren

 

 

Leuk dat je mentor wilt worden tijdens de OWee van 2021! Vul onderstaand formulier in om je aanmelding af te ronden. Let op! Je kan je uitsluitend aanmelden als mentorkoppel.

Voor deelname aan de OWee als mentor ontvang je een vergoeding. 

 

Dit jaar vindt de OWee plaats in een aangepaste vorm door de huidige omstandigheden omtrent Covid-19. De digitale dag van de OWee is op dinsdag 10 augustus. De fysieke ontvangst vindt plaats van zondag 15 tot en met vrijdag 20 augustus. Afhankelijk van de maatregelen vanuit de overheid en het RIVM zal het mogelijk zijn om deelnemers voor een programma van 1 tot maximaal 3 dagen fysiek in Delft te ontvangen. Zoals het er nu (begin juli) naar uitziet, zal de helft van de deelnemers op zondag 15 augustus voor een 3 daagse OWee en de andere helft van de deelnemers op woensdag 18 augustus voor ook een 3 daagse OWee naar Delft komen! Tijdens de fysieke dagen staat veiligheid voor ons voorop, daarom zijn de programma’s ingericht zodat de gehele OWee voor elke aanwezige veilig is.

 

Deelnemers doorlopen hun programma samen met hun medestudenten. Tijdens de digitale OWee bestaat een groepje uit maximaal 13 deelnemers. Tijdens de fysieke OWee bestaat een groepje uit maximaal 10 deelnemers. De samenstelling van het digitale OWee groepje verschilt van de samenstelling van het fysieke OWee groepje. De digitale en fysieke programma’s zijn opgebouwd uit verschillende evenementen waarbij alle studie-, sport- en studentenverenigingen, de stad en de campus aan bod komen. De mentoren hebben hierbij de belangrijke rol om de deelnemers zich thuis te laten voelen in hun OWee-groepje en in Delft.

 

Wanneer je je aanmeldt als mentorkoppel is dit voor zowel het digitale als het fysieke programma van de OWee. Als mentor ben je dan aanwezig bij de digitale dag (10 augustus) en bij maximaal 3 fysieke dagen (in de periode van 15 t/m 20 augustus). De indeling van welke studies op welke dagen naar Delft komen is te vinden op onze website. Let op: deze is voorlopig nog wel onder voorbehoud.

Beide programma’s zijn op hun eigen manier erg leuk en veelzijdig en er wordt voor beide programma’s veel verwacht van de mentor. Lees de algemene voorwaarden en mentorenovereenkomst ter informatie over wat er van je verwacht wordt als mentor.

 

Mocht het, in verband met hertentamens, niet mogelijk zijn om aanwezig te zijn bij (een deel van) het digitale programma op 10 augustus, is het als mentorkoppel eventueel mogelijk om elkaar tijdens de digitale dag af te wisselen. Wij verwachten dat er tijdens de digitale dag altijd minimaal één mentor aanwezig is bij het mentorgroepje.

Tijdens de fysieke OWee dienen beide mentoren te allen tijde aanwezig te zijn.

 

Voor mentorschap bij het digitale en het fysieke OWee programma ontvangt een mentor 30,- euro. Betaling vindt uiterlijk 30 december 2021 plaats.

 

De eerste mentor die je invult, is de hoofdmentor. Wij gebruiken deze mentor als aanspreekpunt. De tweede mentor is de medementor. We gebruiken de termen hoofdmentor en medementor alleen in onze administratie en ze betekenen verder niets.

 

Het OWee Bestuur kan niet garanderen dat jullie mentor worden tijdens de OWee. Het kan namelijk zijn dat er uiteindelijk meer aanmeldingen zijn dan nodig. Of je mentor wordt hoor je nog, dit kan ook kort voor de start van de OWee zijn.

 

Disclaimer beeldmateriaal

Tijdens de OWee wordt beeldmateriaal gemaakt. Wij gaan selectief en integer om met het gebruik van foto's en video's in publicaties achteraf. Wij gebruiken dit met name voor de website en social  mediaplatforms. Mocht je het niet eens zijn met geplaatste foto's waar je in beeld te zien bent, is het mogelijk bezwaar te maken bij het OWee Bestuur en wordt het verwijderd.

Hoofdmentor

Basisgegevens

Overige gegevens

Heb je een andere allergie/dieetwensen? Schrijf die dan hieronder.

Helaas kunnen we niet met alle allergieën rekening houden maar we proberen iedereen zoveel mogelijk tegemoet te komen.

Tijdens de fysieke OWee is het nodig veel te lopen. Wij raden je daarom af om mentor te worden. Indien je toch denkt een oplossing te kunnen vinden, neem dan contact op via info@owee.nl. Dan kunnen we bepalen of deze oplossing voldoet en je alsnog mentor kan worden.

Tijdens de fysieke OWee heb je een fiets nodig. Het is van belang dat je zelf een fiets bij je hebt.

Studie

Medementor

Basisgegevens

Overige gegevens

Heb je een andere allergie/dieetwensen? Schrijf die dan hieronder.

Helaas kunnen we niet met alle allergieën rekening houden maar we proberen iedereen zoveel mogelijk tegemoet te komen.

Tijdens de fysieke OWee is het nodig veel te lopen. Wij raden je daarom af om mentor te worden. Indien je toch denkt een oplossing te kunnen vinden, neem dan contact op via info@owee.nl. Dan kunnen we bepalen of deze oplossing voldoet en je alsnog mentor kan worden.

Tijdens de fysieke OWee heb je een fiets nodig. Het is van belang dat je zelf een fiets bij je hebt.

Studie

Bijbaan in Delft?

Relaxed en flexibel werk €10,- per uur. De OWee werkt al jaren samen met aanmelder.nl. Aanmelder.nl zoekt studenten als: Event engineer. Kijk hier voor meer info https://aanmelder.homerun.co/event-engineer.

Geïnteresseerd? Vink onderstaande checkbox aan en Aanmelder.nl neemt vrijblijvend contact met je op.

Ten slotte

Let op!

Als je wordt gekozen als mentorkoppel is het volgende belangrijk om te weten.

 

Als mentorkoppel is het verplicht om bij de mentorinstructie aanwezig te zijn. Idealiter zijn beide mentoren aanwezig, maar mocht het niet anders kunnen geldt dat één mentor aanwezig moet zijn.

 

De mentorinstructie vindt in verschillende shifts fysiek plaats op de campus op donderdag 5 augustus en vrijdag 6 augustus. Wanneer je je hebt aangemeld via dit formulier ontvang je van ons een mail met meer informatie over de mentorinstructie.

 

Op locatie word je ingecheckt, zodat we na de mentordagen weten welke mentoren aanwezig waren. Bij afwezigheid bij de mentorinstructie zonder melding vooraf naar info@owee.nl en zonder geldige reden kun je geen OWee mentor meer worden.

online ticketverkoop voor zakelijke
 online ticketverkoop voor zakelijke