Word mentor van onze universitaire startups en scale-ups!

Read below for English 

ACE is op zoek naar mentoren (alle richtingen). Voor nieuwe en snel groeiende bedrijven die voortkomen uit de universiteit en zijn opgericht door studenten & onderzoekers, zoeken wij naar ervaren ondernemers en senior mensen uit het bedrijfsleven die ons incubator programma kunnen ondersteunen en jonge (student)ondernemers willen begeleiden bij het opstarten en laten groeien van hun eigen bedrijf. 

Over ACE  

Als universitaire incubator stimuleren wij ondernemerschap onder studenten, net afgestudeerden en jonge onderzoekers met training, mentoring en toegang tot een uitgebreid netwerk. Zo hebben we partnerships met grote (internationale) bedrijven, investeerders en dienstverleners. Het toewijzen van ervaren mentoren aan de jonge ondernemers is daarnaast een centraal element in ons programma.

Ons portfolio telt vele UvA alumni die mede dankzij ons programma een eigen bedrijf zjn gestart. Een aantal keren per jaar starten onze programma’s voor studenten, jonge onderzoekers  en alumni van de universiteit. Deelnemers vanuit alle studierichtingen melden zich aan. 

Wat houdt het mentorschap in

Mentoring is een belangrijke factor bij het slagen van een onderneming. Onze mentoren geven op een gestructureerde manier begeleiding aan onze startups en scale-ups. We verwachten dan ook dat onze mentoren minstens 1x per maand een dagdeel beschikbaar zijn voor de duur van tenminste 12 maanden. 

Selectieprocedure

We streven ernaar een zo goed mogelijke aansluiting te maken tussen onze mentoren en onze startups. We bekijken alle aanmeldingen op basis van compatibiliteit en relevantie voor de bedrijven in ons programma. 

U ontvangt binnen twee weken na aanmelding een reactie van ons.

 


Become a mentor for university startups and scale-ups!

 

ACE is looking for mentors (all fields of study). For new and fast-growing university-originated companies, we are currently looking for experienced entrepreneurs and business seniors who wish to support our incubator program and mentor young (student) entrepreneurs. They will be responsible for helping students and researchers start and grow their own business.  

About ACE 

Our role as university incubator is to inspire entrepreneurship amongst students, recent graduates and young researchers by means of training, mentoring and access to our extensive network. We are partnering with big (international) corporations, investors and service providers. Assigning experienced mentors to the young entrepreneurs is another central element to our program.

Our portfolio consists of many UvA alumni who, thanks to our program, were able to start their own business. Multiple times a year, students, young researchers and university alumni start with our program. Our participants come from all areas of study.

Responsibilities

Mentoring is a crucial factor for successfully starting an enterprise. Our mentors structurally support our startups and scale-ups. We expect mentors to be available for at least a half-day per month during the course of twelve months, or more.

Selection process

We strive to make the best possible matches between our mentors and our startups. We will review all applications based on compatibility and relevance for the companies in our program.

You will receive a response within two weeks after your application. 

 

 
eventsoftware
 eventsoftware