aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Middag van de brief

Welkom

Hartelijk welkom! Hier kunt u kaarten kopen voor de Middag van de brief op zaterdag 22 november 2014. Dit evenement wordt georganiseerd door de Bijzondere Collecties van de UvA in samenwerking met NRC Handelsblad en Uitgeverij Podium.

Jan Fontijn, Dominee Gremdraat, Dik van der Meulen, Nelleke Noordervliet, Annemarie Oster, Alexander Reeuwijk, Huub Stapel, Coen Stork en anderen lezen tijdens deze middag onvergetelijke brieven voor. Een aantal van deze brieven uit heden en verleden komt uit de Bijzondere Collecties, waar rond de 600.000 brieven worden bewaard.

Ook worden brieven voorgelezen uit het boek Brieven van belang, de vertaling van Letters of Note van Shaun Usher. De vertaling verscheen eind oktober bij uitgeverij Podium, tegelijk met  Ode aan de brief, de vertaling van To the Letter van Simon Garfield. Beide auteurs worden tijdens deze middag geïnterviewd door Arjen Fortuin. 

Verder wordt de winnaar bekendgemaakt van de brievenschrijfwedstrijd die NRC Handelsblad heeft opgezet. De winnaar leest zijn of haar brief zelf voor en ontvangt een boekenpakket ter waarde van € 400. Later volgt publicatie van de winnende brief in NRC Handelsblad. De jury van de wedstrijd bestaat uit journalist en recensent Arjen Fortuin, oud-hoogleraar Marita Mathijsen en uitgever Joost Nijsen. 

De Middag van de Brief vindt plaats in de Aula van de Universiteit van Amsterdam, Singel  411, Amsterdam, aanvang 15.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur). Na afloop is er een borrel bij de Bijzondere Collecties, Oude Turfmarkt 129.

Het programma ziet er als volgt uit:

Inloop vanaf 14.30

start 15.00

Einde 16.30

Borrel tot 18.00

Met vriendelijke groeten,

De organisator

rsvp online voor je evenementen
 rsvp online voor je evenementen