Ja graag

Ja, graag! Laat huurders praten

Vastgoedmanagementorganisaties (VGMO’s) zijn de spreekbuis tussen eigenaar en huurder. Veel VGMO’s leveren een belangrijke positieve bijdrage aan het rendement van de eigenaar én aan optimale huisvesting, tegen reëel totale huisvestingskosten, voor de huurder. Communicatie is daarbij essentieel!
Dus: ‘Ja graag huurder, praat!’

Tijdens het congres worden de rollen van de eigenaar, de vastgoedmanager en de huurder vanuit verschillend perspectief tegen het licht gehouden.

De rol van VGMO’s is de laatste jaren sterk ontwikkeld. Op dit moment zijn deskundige, commerciële VGMO's proactief, hebben expertise in huis (rapportage/advies, administratie, techniek, juridische zaken en commercie), werken op basis van prestatiecontracten, meten resultaten én communiceren tijdig. Kortom … alles kan, mits er van te voren goede afspraken worden gemaakt. Uiteraard kan er wel eens iets mis gaan, het blijft tenslotte mensenwerk.

Binnen VGM NL hebben 95 deskundige, commerciële VGMO’s zich verenigd om het vakgebied gezamenlijk op een hoger niveau te brengen. Voorbeelden hiervan zijn modelcontracten, samenwerking binnen het Platform Duurzame Huisvesting met betrekking tot energiebesparing (greenlease), de VGM- en SK-benchmarken die inzicht in cijfers geven en initiatieven met betrekking tot vaste servicekosten. Ook eigenaren en huurders hebben profijt van deze professionalisering van het vakgebied.

Praat 2 april mee over best practices, wat gaat er goed, wat kan er beter!

Schrijf hier direct in.

symposiumsoftware
 symposiumsoftware