aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Miniconferentie: Herontwerp hoofdfase curriculum Pabo HvA

01 maart 2011

16:30 - 16:50

Ontvangst met soep en broodjes
(ruimte voor A0.11)

16:50 - 17:00

Inleiding (A0.11)

17:00 - 17:15

Toelichting curriculum Pabo HvA

17:15 - 18:00

Uitwisselen van gedachten

18:00 - 18:30

Plenaire discussie
Samenvatting van de bevindingen
Aanbevelingen voor de ontwikkelgroep

18:30 -

Afsluiting

mailing
 mailing