Waarom dit seminar

Zowel de Rijksoverheid, als wel lokale overheden wensen kleinschalige wind-energieopwekking te stimuleren. De huidige procedures zijn tijdrovend en kostbaar, daarbij niet uniform omdat ze van gemeente tot gemeente verschillend worden uitgevoerd.
Daarom een seminar om te komen tot een landelijke uniforme regelgeving waarbij overheden via een nieuw op te stellen wettelijke regeling voor mini-windturbines landelijk uniform kan invoeren en waarbij het opwekken van wind-energie meer economisch verantwoord wordt.

participant registration
 participant registration