Persbericht Nederlands

Inzet en regelgeving Mini-windturbines

Dit is het thema van het seminar dat op donderdag 17 april a.s. in het Huis der Provincie Gelderland in Arnhem zal worden gehouden. Dit seminar is met name bedoeld voor overheden, zowel landelijk, provinciaal, als gemeentelijk om te komen tot uniforme regelgeving voor de toepassing van kleine windturbines. Het gaat om turbines met een vermogen tot ca. 25 Kw, een masthoogte van maximaal 25 meter en een rotor-oppervlakte van maximaal 40 m2.

Omdat er grote weerstanden zijn tegen het op land plaatsen van de steeds groter wordende windturbines met vermogen van 5 Mw en meer, met een masthoogte van 120 meter en een rotor-oppervlakte van ongeveer een voetbalveld, heeft de provincie Gelderland een onderzoek laten doen wat de bijdrage kan zijn van mini-windturbines aan de energie-transitie waar Gelderland ook haar steentje aan bij wil dragen. De conclusie van dit onderzoeksrapport was dat de inzet van mini-windturbines op dit moment niet of nauwelijks economisch verantwoord is.

Echter op basis van het energetisch rendement van de kleine molens ziet de provincie Gelderland dat op termijn door mini-windturbines toch een bijdrage geleverd kan worden aan de gewenste energie-transitie in haar provincie. Dit is wel onder voorwaarde dat de kostprijs van de benodigde apparatuur drastisch lager gaat worden en dat er, zo mogelijk landelijk, simpele uniforme regels gaan komen voor de inzet van deze turbines, met name buiten stedelijke woongebieden. Daarbij moet gedacht worden aan bedrijventerreinen, agrarische locaties en mogelijk langs infrastructuur, zowel weg- als water.

Verwacht wordt dat er veel belangstelling voor dit seminar zal zijn, temeer daar dit één van de eerste keren is dat dit thema landelijk op de agenda is gezet. Ook voor adviesbureaus en organisaties op het gebied van duurzaamheid en energie, energie leveranciers, ontwikkelaars, bouwers en leveranciers van mini-windturbines en hun toeleveranciers zal dit een interessante bijeenkomst worden. Op de te houden Mini-Wind Info-markt kunnen zij hun producten en diensten aanbieden.

Organisator van dit seminar is ing. Jaap H. Ketel, directeur Brisk Events te Leusden, in nauwe samenwerking en medewerking van de werkgroep Mini-Wind van de NWEA (Nederlandse Wind Energie Associatie) en het Projectbureau van de provincie Gelderland.

Meer informatie en registratie zijn te vinden op: www.aanmelder.nl/miniwind

participant registration
 participant registration