Samenvatting presentaties

10.30 u. Mevr. Traag Gedeputeerde Provincie Gelderland

VISIE PROVINCIE GELDERLAND OP WINDENERGIE EN DUURZAAMHEID

mevrvTraag.jpg

Ondanks het feit dat mini windturbines maar een beperkte bijdrage leveren aan de Gelderse doelstelling om in 2020 230,5 MW aan windenergie op te wekken, staan wij positief t.o.v. de ontwik-kelingen op het gebied van de mini windturbines.
Wij zullen in ieder geval de innovatie van mini windturbines stimuleren. Wij hebben hiervoor innovatiesubsidies beschikbaar. Wel onder de voorwaarde dat een innovatie leidt tot werkgelegenheid binnen Gelderland. Dat kan dan alleen als alle of merendeel van de ontwikkelende partijen in Gelderland gevestigd zijn.
Voor uitrolprojecten zijn subsidies beschikbaar zoals het opstellen van een business case en inves-teringen in hernieuwbare energieprojecten waarin burgers financieel participeren.


11.50 u. dr.ir.ing. Sander Mertens

WAT IS EEN KLEINE WINDTURBINE?

Sander_Mertens_Windchallenge.jpg

Kleine windturbines zijn lokaal inpasbare duurzame elektriciteitsleveranciers die het belangrijkste deel van de energie in de winter en nacht leveren. Om lokaal inpasbaar te zijn, zoals op daken en lichtmasten moeten kleine windturbines licht zijn en een relatief kleine afmeting hebben.
Windturbines heb je in drie soorten: met voortgeduwde wieken, met door de lift voortbewogen wieken en met concentrator om meer wind langs de wieken te trekken. De door lift voortbewogen wieken koppellen een hoog rendement met de laagste kosten, die windturbines zie je dus met recht het meest. Windchallenge zorgt met hoogwaardige kennis en gepatenteerde bladkanteling voor de volgende doorbraak: de laagste windbelasting, zodat zijn molens los èn zonder hijskraan zijn te plaatsen op standaard daken.


12.10 u. Johan Kuikman

KLEINE STAP VOORWAARTS

Bijdrage van Johan Kuikman, Fortis windenergy, Haren
turbine-eoliene_small.jpg
A: Belemmeringen in de regelgeving
Bij de verkoop van kleine wind turbines lopen we tegen een aantal hinderlijke overheid regels aan.
Deze regels zijn o.a. kosten verhogend waardoor de rentabiliteit nog steeds een knelpunt is
1. Er bestaat willekeur in Nederland omtrent toegestane mast hoogte.
Per locatie moet de mast worden aangepast
2. Wetgeving en regelingen bestemd voor windenergie zijn van toepassing van
wind turbine van 1 kW tot 5 MW
3. Regels veranderen voortdurend
4. Een kleine wind turbine is geen bouwwerk, maar een machine
5. Vooroordelen opheffen. Onbekendheid met kleine wind turbines.
Zonne- energie is makkelijker, geen vergunning nodig
B: Veiligheid en certificatie
De norm voor kleine wind turbines IEC61400/2 is noodzakelijk,
maar erg kostbaar om de procedure te doorlopen
Denemarken heeft een vereenvoudigde test procedure ontwikkeld
C. De kost prijs van een kleine wind turbine kan sterk omlaag. Zie Chinese producten
Een redelijke serie productie is niet haalbaar zolang regelgeving verkoop belemmerd


12.30 u. Ralph Mulders

EEN SLAGROOMKLOPPER IN DE WEI

Wijngaardenier en ZZP-er (Mulders MilieuManagement)
Helpt bedrijven met het aanvragen voor een omgevingsvergunning.
Eigenaar van een Fortis Montana 5,2kW windturbine in Raalte
Ralph_Mulders.jpg

Met het verwerven van een Sallandse Boerderij, (voormalige melkveehouderij) gaf de makelaar aan dat het plaatsen van een windturbine tot de mogelijkheden behoort. Met die uitdaging begon in 2008 de slag om een eigen energievoorziening in Raalte. Don Quichot in een moderne versie maar dan voor het realiseren van een windmolen. In 2010 is de ambtenarij verslagen, is welstand en de landschappelijke inpassing genegeerd en kon de Fortis Montana 5,2 kW worden geplaatst. Met 3000 kWh per jaar een aardige bijdrage in de eigen consumptie. Tot op de dag van vandaag leggen we inwoners van Raalte uit te leggen waar de windturbine staat. “Hoeveel kost dat nou , om zo’n molen te laten draaien vroeg de buurvrouw”.


14.00 u. Jan Duits, Directeur van Duits engineering bv,
Machine en apparatenbouw en van Volty BV - Producent van de VOLTYwind turbine

WIND DE INSPIRATIE MOTOR

Jan_Duits.jpg

Volty BV is Nederlands ontwerper en producent van een verticale windturbine. Grote windturbines worden vooral buiten Nederland geproduceerd en zorgen niet voor werkgelegenheid in eigen land.
Door mini-windturbines dichter bij de mensen te brengen, zal deze vorm van energie opwekking een grotere acceptatie krijgen. Daarbij zijn ze een inspiratie voor jongeren die wij graag enthousiasmeren voor een stap in de techniek. De miniwindturbines zijn bij wijze van spreken aaibaar en toegankelijk.
Door de grote verscheidenheid aan technieken is een mini-windturbine bij uitstek een Mechatronica product met kansen voor verdere optimalisatie.
De markt voor Mini-windturbines is klein daarom kunnen ze moeilijk concurreren met traditionele energie opwekking. Dit seminar zal hopelijk de markt kunnen vergroten, iets waar elke producent van droomt, om daarmee de hoge aanloopkosten ooit eens terug te verdienen.
Enige visualisaties worden getoond ter inspiratie aan bestuurders. Mogelijk zal dit leiden tot een bloeiende windturbine industrie waarbij er een payback komt van subsidies om vanaf nu een extra boost te geven aan de inzet van miniwindturbines.


14.20 u. Ivo van Dam, CEO Ivada Electric

HOE SMART IS JOUW GRID

Interim voorzitter werkgroep mini-windturbines NWEA
Ivada_UGE.jpg
Voor smartgrids hoeven wij niet te wachten op regelgeving. Het nadenken om onze eigen energie slim te maken betaald zich terug in de toekomst. Slimme energie nu kan in de toekomst onze energie betaalbaar houden.

__-----------------------------------------------------------------------------------

14.40 u. Jadranka Cace

PRAKTISCHE TOEPASSING MINI-WINDTURBINES IN NEDERLAND

Bijdrage mevr. ir. Jadranka Cace, directeur onderzoeks- en adviesbureau RenCom

Jadranka.jpg

De presentatie biedt aanbevelingen en handvatten voor de praktische toepassing van miniwindturbines in Nederland.


15.30 Mr. Morten Victor Petersen, Chairman of the Danish Small Wind Turbine Association.

STATUS OF THE DANISH SMALL WIND TURBINE MARKET

Morten.jpeg

Definitions of Small Wind Turbines in Denmark and Internationally, included noise levels and future labeling standarts to secure endusers and neighbours to small windturbines.
Danish Plan law 1973 to set limitations in usage of land in ural areas and villages.
Background of Danish Legislation in 2010 of household supply with Solar, Wind and Biomass, and incentives given. The individual motivation to buy small wind turbines.
Right now European nations going centralization way energy wise, instead of using decentralized renewfable energy, which is cheaper.

participant registration
 participant registration