Sensitieve Intelligentie

In de afgelopen 20 jaar heb ik nogal wat mensen, werkzaam in logistieke, supply chain management, productie of ICT functies, mogen ont-moeten. Die ont-moetingen hebben me heel veel gebracht.
Steeds vaker is mijn hypothese dat er een grootste gemene deler is. Karakteristieken die mensen werkzaam in deze functies gemeenschappelijk hebben: empathie, vermogen tot mededogen, dienstbaarheid. Karakteristieken die horen bij de sensitief intelligente mens. En hoewel je deze karakteristieken ook bij functionarissen in andere disciplines tegenkomt, valt de overeenkomst in de meer ‘technische’ functies wel op.

Hier gaan we iets mee doen!

Op 17 september organiseren we een bijzondere themabijeenkomst over sensitieve intelligentie. Wat betekent het om een sensitief intelligente mens te zijn? Hoe komen we het tegen in de
omgevingen waarin we werken? Hoe kun je het herkennen? Welke voor- en nadelen zijn er? Wat zouden we er mee kunnen? Hoe kunnen we van een klacht een kracht maken? Hoe positioneer je sensitieve intelligentie in de ontwikkeling van participerend of dienend leiderschap? Hoe kun je deze kennis en wetenswaardigheden vertalen naar een bijdrage aan jouw persoonlijke ontwikkeling?

Samen met Barbara Driessen – auteur van het boek Sensitieve Intelligentie – ga ik met deze en andere vragen aan de slag.

Herken je elementen van sensitieve intelligentie en/of van hooggevoeligheid bij jezelf en/of bij mensen in je omgeving, dan is deze thema bijeenkomst zeker interessant voor je om bij te wonen.Wij vragen een bijdrage voor de catering van 50,-. Aanmelden gaat eenvoudig en snel.

afbeelding SI.jpg

deelnemersbalie
 deelnemersbalie