Themabijeenkomst Sensitieve Intelligentie

Themabijeenkomst Sensitieve Intelligentie

Netwerken

Mondea themabijeenkomsten kennen een rijke geschiedenis als het gaat over de ruimte die er is om te netwerken.

Zowel voor de bijeenkomst, tijdens het buffet als na afloop is er volop gelegenheid zowel vakbroeders als andere geïnteresseerden in het onderwerp te ont-moeten.

De ervaring leert dat de opzet van de themabijeenkomst uitnodigt tot laagdrempelig met elkaar in contact komen.

eventbrite voor zakelijke evenemen
 eventbrite voor zakelijke evenemen