Training Monitoring lokale klimaatdoelen

Training Monitoring lokale klimaatdoelen

22 maart 2012

10:00-10:30

Welkom en introductie

10:30-12:00

In kaart brengen én monitoren van broeikasgasemissies met behulp van het handboek - Achtergrond en toelichting

12:00-12:45

Lunch

12:45-14:00

De klimaatmonitor: toelichting op centraal beschikbare data en de werking van de klimaatmonitor

14:00-14:15

Pauze

14:15-15:00

Decentrale data: Decentrale data:Welke lokale data zijn nog nodig voor een volledige voetafdruk

15:00-16:00

Aanleveren van ontbrekende data met behulp van de invultool

event management
 event management