Training Gespreksleider Moreel Beraad

Training in zes dagdelen voor zorgprofessionals die willen leren hoe ze een moreel beraad kunnen leiden of hun gesprekstechnieken willen verbeteren.

Efficiënt en praktijkgericht met de mogelijkheid eigen casuïstiek in te brengen. Tijdens de bijeenkomsten wordt de werkelijkheid zo goed mogelijk nagebootst zodat de deelnemers kunnen oefenen met het geleerde.

De zeer ervaren trainers brengen de deelnemers (6-9 per groep) niet alleen theoretische kennis bij, maar leren ze ook om casuïstiek te beoordelen en gespreksmethodieken toe te passen op morele vraagstukken uit hun eigen dagelijkse praktijk. De gehele leergang is efficiënt en compact opgezet.

Drs. Menno de Bree en dr. Eite Veening, auteurs van Handleiding Moreel Beraad verzorgen deze leergang.

Voor wie?

De leergang is geschikt voor zorgprofessionals die hun gesprekstechnieken willen verbeteren en een moreel beraad willen kunnen leiden, zoals:

  • geestelijk verzorgers
  • maatschappelijk werkers
  • jeugdhulpverleners
  • cliëntbegeleiders
  • verpleegkundigen
  • artsen en
  • managers in zorginstellingen

Trainingsdata

Momenteel staan er geen trianingen gepland. Heeft u interesse? Stuur dan een bericht per e-mail naar info@vangorcum.nl.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij: Registerplein, SKJ, SKVG, specialistenregister, het Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals en het Verpleegkundig Specialisten Register.

Voor deze nascholing is accreditatie aangevraagd bij: Registerplein, SKJ, SKVG, specialistenregister, het Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals en het Verpleegkundig Specialisten Register.

Handleiding Moreel Beraad

Deelnemers aan de leergang ontvangen een exemplaar van Handleiding Moreel Beraad. Praktische gids voor zorgprofessionals, waarvan de tweede geheel herziene editie bij uitgeverij Koninklijke Van Gorcum verscheen in het najaar van 2016. De auteurs van deze uitgave zijn Drs. Menno de Bree en dr. Eite Veening.

 

workshop organiseren
 workshop organiseren