Intensieve Nascholing Moreel Beraad

Hoe ging het moreel beraad dat u heeft geleid? Toch in één van de valkuilen terecht gekomen? Hoe is dat te voorkomen?

Heeft u deelgenomen aan een moreel beraad en vraagt u zich af wat u anders had kunnen doen?

De auteurs van Handleiding Moreel Beraad bieden zorgprofessionals advies en tips bij het leiden van of deelnemen aan een moreel beraad om zo uw basistechnieken verder te ontwikkelen. In één dag van 's ochtends half 10 tot 9 uur in de avond gaat u aan de slag en werken zij met u een aantals hoofdstukken van het boek door.

Voorafgaand aan de Intensieve scholing levert u uw eigen casus in. Dat kan een casus uit uw zorgpraktijk zijn en een casus uit uw praktijk als gespreksleider. Tijdens deze training ligt de nadruk op die laatste soort cauas. Naast van de bespreking van uw eigen casus, kunt nu ook leren van de ervaringen van de andere deelnemers.

Uw eigen casus levert u minimaal 2 weken voorafgaand aan de datum waarop de nascholing plaats vindt in. U ontvangt hierover meer informatie.

Voor wie?

De leergang is geschikt voor zorgprofessionals die enige ervaring hebben en een moreel beter willen leren leiden of een betere deelnemer willen zijn aan een moreel beraad, zoals:

  • geestelijk verzorgers
  • maatschappelijk werkers
  • jeugdhulpverleners
  • cliëntbegeleiders
  • verpleegkundigen
  • artsen en
  • managers in zorginstellingen

We veronderstellen dat deelnemers het boek Handleiding Moreel Beraad hebben gelezen; de training biedt waar nodig aanvulling op het boek.

Programma

09.30 - 13.00 uur  Ontvangst, inleiding en bespreking van de casus van de gesprekersleiders; indeling over fasen en sporen en eerste inhoudelijke bespreking.

13.00 - 14.00 uur  Lunch

14.00 - 17.30 uur  Bespreking verdere casus; de zorgcasus kunnen nu als oefenmateriaal worden benut.

17.30 - 18.30 uur  Diner

18.30 - 21.00 uur Bespreking laatste casus en vragen.

 

 

evenement organiseren
 evenement organiseren