- Scroll down for English -

'Move More, Feel Better' voor UM medewerkers is een 10 weken durend coachingsprogramma voor medewerkers die hulp nodig hebben om meer (of weer) actief te worden. Wij verwelkomen medewerkers om te ontdekken wat een actievere levensstijl voor jou kan doen. Ons doel is om persoonlijke begeleiding te bieden zodat je een basis kunt leggen voor een meer actieve en vitale levensstijl.

Dit programma gaat over jóú! De coaching in dit programma is gebaseerd op het activeren van jou als deelnemer om te werken aan een actieve leefstijl. Dit betekent dat je zeker weet dat je op dit moment wilt werken aan een actieve leefstijl. Alle adviezen die worden gegeven binnen dit programma zijn op vraag van jou en met jouw goedkeuring.

Je kunt je aanmelden tussen 21 november - 19 december 2019. Je kunt starten tussen 26 november 2019 en 13 januari 2020.

Wat krijg je:

  •  Een persoonlijke coach voor 10 weken
  •  Een werkboek om je progressie bij te houden
  •  Optionele health check (+€10-,)
  •  3 face-to-face sessies met jouw coach
  •  Wekelijks email contact met je coach

Let op! Een lidmaatschap bij UM SPORT is niet inbegrepen.
De coachingssessies vinden plaats in het Universitair Sportcentrum.


'Move More, Feel Better' is a 10-week coaching programma for UM employees, looking to receive extra support in becoming more active.

We welcome employees who would like to kickstart their journey to discover how a healthy lifestyle can transform you inside out. Our goal is to offer personalized guidance so that you can lay a foundation for a more active and vital life.

This programme is about you! The coaching in this programme is based on activating you as a participant to work on an active lifestyle. This means that you want to work on an active lifestyle at the moment. Advice given within this programme is at your request and with your approval.

Sign up between 12 November - 18 December 2019
Start between 19 November 2019 - 13 January 2020

What will you get:

  • An individual coach for 10 weeks
  • A workbook to write down your progress
  • Optional health check (+€10,-)
  • 3 face-to-face sessions with your coach
  • Weekly email contact with your coach

The coaching sessions take place in the University Sports Centre.
Keep in mind! A UM SPORTS membership is not included.