Metropolitan Start-up Lab.

Het Metropolitan Start-up Lab vormt innovatieve ideeën in de metropoolregio om tot veelbelovende bedrijven. Daarbij wordt gebruik gemaakt van 10 jaar ervaring van YES!Delft op het gebied van versnellen van ondernemerschap, gecombineerd met de kennis en kunde van innovatieve organisaties in de regio.

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag en bedrijfsincubator YES!Delft bundelen de krachten om start-ups en ondernemerschap in de regio te stimuleren. Start-ups benutten de technologische kansen van nu en gaan daarmee de uitdagingen van de toekomst aan. Ze leveren met hun producten en diensten een grote bijdrage aan de innovatiekracht, economie en werkgelegenheid in de regio.

Het Metropolitan Start-up Lab omvat verschillende activiteiten die gezamenlijk met lokale partners in de regio georganiseerd worden. De metropoolregio is een dichtbevolkt gebied met grootschalige vraagstukken op het gebied van verstedelijking, infrastructuur en milieu. Het biedt bovendien vele mogelijkheden om, samen met bestaande organisaties en potentiële klanten, ideeën uit te werken en te testen. In deze regio een innovatief idee uitwerken tot veelbelovende start-up, biedt alle potentie om te groeien tot een wereldbedrijf. 

Wil je meer weten over Metropolitan Start-up Lab en de verhalen van de ondernemers? Kijk dit filmpje!

 

What is the Roadmap Next Economy?

A focal point within the Roadmap Next Economy (RNE)  is the question: which revenue models will ensure business growth in this region? Start-ups have an important contribution in generating revenue streams, hence that’s why we search for the NEXT Entrepreneur. We ask for input to make sure that the roadmap includes the start-up initiatives that will make this region ready for future developments and will create new employment possibilities. We see three pathways with opportunities:

1. Digital Gateway (towards zero marginal cost)

This pathway  covers the increased digital connectivity, big data platforms, smart logistics, IoT networks, sensors, etc. This concerns all the actions that need to be taken to erect the digital communication infrastructure to enable the region to increase the data productivity.

2. Smart Energy Delta (towards zero carbon)

This pathway covers renewables as the main power sources using decentralised solar, on and offshore wind, smart grids, electric or fuel cell vehicles used as storage, etc. This concerns all the actions that need to be taken to erect the renewable energy infrastructure  (or energy internet) that will enable the region to increase its energy productivity 

3. Circular Economy (towards zero waste)

This pathway covers the reuse of resources and waste streams, waste materials, recycling, upcycling, biobased, etc. This concerns all the actions that need to be taken in order to increase the region's resource productivity. 

This all will contribute to the Entrepreneurial Region (towards a productive region), in which transsectoral cross-overs, new value chains, new business models, new products and services are made possible by the new digital & circular infrastructure. 

De Roadmap Next Economy (RNE) is een investeringsstrategie en een pakket met noodzakelijke projecten waarmee we in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag optimaal kunnen inspelen op de wereldwijde economische en technologische ontwikkelingen die onze samenleving en economie drastisch gaan veranderen.
www.mrdh.nl/rne

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag werkt aan een Europese topregio. 23 gemeenten gaan de uitdaging aan om de internationale concurrentiepositie te verbeteren door hun kennis en  bestuurlijke  kracht in te zetten en samen te werken met het bedrijfsleven, de kennisinstituten en medeoverheden. Wij werken aan een aantrekkelijke regio voor inwoners om te werken, wonen en recreëren, waar (internationale) bedrijven zich vestigen en waar bezoekers zich welkom voelen. Wij richten ons op het versterken van de bereikbaarheid en het economisch vestigingsklimaat van de regio Rotterdam Den Haag.
www.mrdh.nl

YES!Delft - ​Building Tomorrows Leading Firms.
YES!Delft is a tech incubator that helps entrepreneurs to build and grow leading technology companies. Our programs turn promising technology ideas and teams into solid startups and grow them to successful companies. YES!Delft offers guidance and support to graduates, scientists, engineers and professionals in their startup journey.
The programs YES!Delft offers to entrepreneurs focus on customer validation and long term growthof complex technologies. YES!Delft offers access to mentors, experts, investors and partners who share their know-how and experience with entrepreneurs.

YES!Delft is focused on building companies that offer solutions in industries such as Clean Technology, Industrials, Energy, Health & Medical Technology, ICT, Mobility and Consumer Products.

YES!Delft has successfully build more than 160 companies so far and every day continues to focus on building tomorrow's leading firms. www.yesdelft.nl 
 

 

event management software
 event management software