"Integrity is doing the right thing even if no one is watching"

~C.S. Lewis

 

Met het mth live! event "Right to be wrong?" belichten wij een actueel en impactvol thema vanuit verschillende perspectieven. Het thema ethiek gaat niet om het meegeven van één speciale boodschap of het behalen van één doel. Het gaat voornamelijk om het creëren van bewustzijn rondom bedrijfsethiek en om het onderkennen van verschillende perspectieven van waaruit je naar een situatie kunt kijken, in plaats van een spel dat gaat over gelijk hebben of halen.