Kick-off van de Nationale Agenda MedTech 2020-2024 | 29 januari 2020
 

De Nationale Agenda MedTech
MedTech (van low- tot hightech) kan bijdragen aan het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, zoals de vergrijzing, het toenemend aantal chronisch zieken, de stijgende zorgkosten en het personeelstekort in de zorg. Randvoorwaarden voor succesvolle MedTech-oplossingen zijn: snelheid, veiligheid, betaalbaarheid en toegankelijkheid.

Deze werkconferentie staat in het teken van deze randvoorwaarden. Hoe zorgen we voor een goede balans tussen snelle toegang tot innovaties enerzijds en oog voor veiligheid en betaalbaarheid anderzijds? Hoe krijgen we eerder zicht op innovaties en hoe kunnen we deze beter laten aansluiten op de behoefte van de patiënt? Hoe kan bewezen effectieve zorg makkelijker worden opgenomen in het zorgproces?

Graag willen wij met u een eerste aanzet geven voor de prioriteiten en acties voor de Nationale Agenda MedTech. Dit doen we door het gesprek met elkaar aan te gaan over de ervaren knelpunten en mogelijke oplossingen. 
 

Het programma
De werkconferentie start om 12:30 uur met een opening door Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport. Vervolgens zal de publieke lancering van Hii Holland plaatsvinden, gevolgd door een interactieve discussie met het publiek. Na de ronde tafelsessies en de plenaire afsluiting wordt de dag afgesloten met een informele netwerkborrel. Het volledige programma vindt u hier.
 

Health Innovation Initiative (Hii) Holland
Hii Holland is een samenwerkingsverband tussen alle Universitair medische Centra en andere relevante stakeholders. Hii Holland is een belangrijk onderdeel van de Nationale Agenda MedTech. Hii Holland gaat innovators in een vroege fase adviseren over een goede aansluiting van medische technologie op maatschappelijke behoeften. Ook zal Hii Holland methodologisch onderzoek uitvoeren om tot een eenduidig raamwerk te komen voor de evaluatie van medische technologie.
 

De ronde tafelsessies
Tijdens de ronde tafelsessies worden belangrijke onderwerpen in klein gezelschap besproken. Wat gaat er al goed? Wat kan beter? Wat is hiervoor nodig? klik hier voor meer informatie over de ronde tafelsessies.
 

Aanmelden
Mis het niet en meld u hier alvast snel aan!

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren