Uitnodiging - donderdag 4 februari 2015


Met genoegen nodigen wij u uit voor de lancering van het Netherlands Centre of One Health. 'One Health’ staat voor de gecombineerde aanpak ter bevordering van de gezondheid van mens, dier én milieu. Een aanpak die van groot belang is bij het oplossen van een aantal belangrijke hedendaagse maatschappelijke vraagstukken. Én een aanpak waar we juist ook in Nederland, een relatief klein dichtbevolkt land met 17 miljoen mensen en 120 miljoen dieren, niet omheen kunnen.

One Health – NCOH ontwikkelt oplossingen met wereldwijde impact

Om een antwoord te vinden op huidige en zich nog ontwikkelende One Health uitdagingen én oplossingen te ontwikkelen die wereldwijd inzetbaar zijn, is het van belang om kennis en expertise op het gebied van One Health te bundelen. Hiertoe wordt op donderdag 4 februari 2016 het Netherlands Centre for One Health (NCOH) gelanceerd. Initiatiefnemers zijn de Universiteit Utrecht, Wageningen University & Research Centre, het Universitair Medisch Centrum Utrecht, Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam en het Academisch Medisch Centrum Amsterdam. Het NCOH ziet het als haar maatschappelijke taak om vanuit een sterke kennisbasis grensverleggende oplossingen aan te dragen met wereldwijde impact.

Zet u de datum in uw agenda? Wij stellen het bijzonder op prijs als u bij de lancering aanwezig kunt zijn. Aanmelden kan via: aanmelden.

Lees meer in de gedetailleerde uitnodiging

Datum: donderdag 4 februari 2016
Tijd: 14.30 – 17.00 uur
Locatie: Museum voor Communicatie, Zeestraat 82, Den Haag

Hoogachtend,

Prof. dr. A. (Anton) Pijpers
Vice Voorzitter College van Bestuur Universiteit Utrecht

Dr. M.C.Th. (Martin) Scholten
Algemeen Directeur Animal Sciences Group Wageningen UR

Prof. dr. F. (Frank) Miedema
Decaan en Vice Voorzitter Raad van Bestuur Universitair Medisch Centrum Utrecht

Prof. dr. J. (Jaap) Verweij
Decaan Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en Vice Voorzitter Raad van Bestuur Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam

Prof. dr. M.M. (Marcel) Levi
Decaan Faculteit Geneeskunde Universiteit van Amsterdam en Voorzitter Raad van Bestuur Academisch Medisch Centrum Amsterdam

Voor meer informatie

www.ncoh.nl
Secretariaat NCOH
E-mail: info@ncoh.nl
Telefoon: +31 88 75 503 50