Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid

Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid

Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid


‘Iedereen kan iets doen om iemands eenzaamheid te doorbreken.’ Als overheid, als bedrijf, als tv-omroep, als zorgaanbieder en als vrijwilliger, werknemer of werkgever.

Met het programma Eén tegen eenzaamheid bundelt minister De Jonge de krachten om een trendbreuk in te zetten van eenzaamheid onder ouderen.  

Met u, als vertegenwoordiger van een partij die landelijk bij kan dragen aan het verminderen van eenzaamheid, zou de minister graag verder willen in een ‘Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid’.  De Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid wordt een beweging van bedrijven en organisaties actief op grond van cultuur, sport, beweging, migranten, woningbouw, onderwijs, zorg, pensioenen, religie, werkgelegenheid en welzijn die de handen ineen slaan om eenzaamheid onder ouderen te verminderen.

 Op 26 september hebben we al een eerste mooie stap gezet. Minister de Jonge, ouderen, landelijke en lokale organisaties zijn toen bijeengekomen om kennis te maken met wat een bedrijf, gemeente, maatschappelijke organisatie of een oudere zelf kan doen en wil doen om eenzaamheid onder ouderen te verminderen.

 

Afbeelding: minister De Jonge, ouderen en landelijke en lokale partijen nemen deel aan het diner ‘Eén tegen eenzaamheid’ d.d. 26 september 2018, Sociëteit De Witte, Den Haag

 In een volgende ontmoeting op 12 februari 2019 wil de minister deze beweging weer een stap verder brengen. Reserveer daarom alvast in uw agenda het volgende:

Datum: dinsdag 12 februari 2019
Tijd: 18:00 tot 20:00 uur
Locatie: Den Haag

Nadere informatie volgt. Aanmelden kan alvast via dit formulier.

 
Met hartelijk groet,

 

Minister de Jonge