Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid

Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid

Uitnodiging

 

Op 12 februari komt de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid opnieuw bij elkaar. Minister De Jonge is verheugd met uw inzet en betrokkenheid en hoopt u op de bijeenkomst te mogen verwelkomen.

U krijgt tijdens de bijeenkomst een gevarieerd programma aangeboden:

  • Minister De Jonge vertelt over de eenzaamheid die we met elkaar willen doorbreken en hoe de Nationale Coalitie daaraan bijdraagt;
  • Netwerkmoment om nieuwe partners en ideeën te vinden om verder mee aan de slag te gaan;
  • Inspiratie opdoen vanuit coalitiepartners en wetenschappers;
  • Informatie over de opbouw van de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid en ondersteuning (2019 – 2021) door minister De Jonge, de kwartiermaker en een lid van de aanjaaggroep. De aanjaaggroep bestaat uit onder andere: Neelie Kroes, Foppe de Haan, Hedy d’Ancona, Bert van Leeuwen en Peter Douwes.

De planning van dinsdagavond 12 februari ziet er als volgt uit:

17.30 uur: Inloop
18.00 uur: Start plenaire bijeenkomst
19.15 uur: Netwerkbuffet
20.00 uur: Einde

Locatie: New Babylon Meeting Center, Den Haag

Er wordt pers uitgenodigd.

Met vriendelijke groet,
(mede) namens minister De Jonge,

Fred Beekers, kwartiermaker Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid