Netwerkbijeenkomst Samenleving & Integratie

Netwerkbijeenkomst Samenleving & Integratie

Welkom

 

Hartelijk welkom op de website van de Netwerkbijeenkomst Samenleving & Integratie.

Samen leven doen we samen! Tijdens onze netwerkdag willen we met u stilstaan bij de uitdagingen die er op dat vlak liggen. Samen kijken we naar het heden en de toekomst van samen leven en een weerbaar Nederland.

Vertrouwen in de toekomst.
“Samen bouwen aan samen leven”


Deze middag zal in het teken staat van netwerken, informatie-uitwisseling en dialoog over vraagstukken die betrekking hebben op het beleid van de directie Samenleving & Integratie (S&I) en de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS). Zoals het nieuwkomersbeleid, verdere integratie op de arbeidsmarkt en het voorkomen van polarisatie.

De bijeenkomst begint met een netwerklunch. Tijdens deze lunch kunt u kennismaken met een deel van het netwerk van S&I en de ESS. U kunt de informatiemarkt bezoeken met o.a. informatie over de Buurtmonitor, het digitale podium SamenNL, Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS), Meldpunt Internet Discriminatie (MiND) en enkele fondsen.

Er is een mediaplein aanwezig waar interessante websites zoals Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie (JEP) en ‘Zie jij kleurverschil?’ getoond zullen worden.

Minister Koolmees opent de middag en tijdens de plenaire opening gaan we met enkele Nederlanders en u in gesprek over hun ervaringen met Samen leven.

Documentaire maker Sipke-Jan Bousema is de dagvoorzitter samen met de bijzondere co-host Said Jamal. Said is doof geboren en kwam op zijn 7e van Irak naar Nederland. Hij kreeg een hoorapparaat en er ging een wereld voor hem open.

Na de opening kunt u tijdens diverse inspirerende deelsessies meepraten over onder meer dilemma’s in de opvoeding, het psychologische mechanisme van vooroordelen door sociaal psycholoog Jojanneke van der Toorn. Maar u kunt ook “Het spannende gesprek” aangaan met platform JEP en kennis krijgen over het opzetten van een lokaal netwerk, gericht op het voorkomen en tegengaan van polarisatie en/of radicalisering in je gemeente.

Hoogleraar Sawitri Saharso neemt u tijdens de lezing ‘Gloedvol samenleven in morele diversiteit’ mee wat het van burgers vraagt om goed samen te leven in morele diversiteit.

Theatergroep Playback geeft u inzicht in het maakproces van de nieuwe toneelvoorstelling ‘Count me In’. Een jongerenvoorstelling over vooroordelen en culturele diversiteit. U krijgt daarmee een inkijkje in wat polarisatie met jongeren doet. Maar ook maken we tijdens een interactieve sessie over ‘Samen Leven’ graag gebruik van uw kennis over het voorkomen van polarisatie. 

Het persoonlijke verhaal achter de mens kunt u beluisteren tijdens een ronde met diverse storytellers om daarna met de mens achter het verhaal in gesprek gaan.

Daarna heeft u de kans om met elkaar na te praten en te netwerken. Dit alles in een open en verbindende omgeving onder het genot van een hapje en een drankje. 

Ik hoop u als een van de netwerkpartners van mijn directie te kunnen verwelkomen op 18 juni en zie uit naar een inspirerende bijeenkomst.

Mark Roscam Abbing
Directeur Samenleving en Integratie
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

mailing
 mailing