Niet zorgen, maar poetsen?

Niet zorgen, maar poetsen?

Bas Haring

Filosoof en informaticus Bas Haring is hoogleraar aan de Universiteit van Leiden, schrijver en tv-presentator. Op frisse en toegankelijke manier probeert Bas wetenschap en filosofie zo uit te leggen dat het begrijpelijk wordt voor iedereen. En hoe kom je tot een antwoord op de vraag wie nu echt verantwoordelijk is.

Pieter Hilhorst

Van november 2012 tot  maart 2014 was Pieter Hilhorst wethouder van financiën, onderwijs en jeugdzorg van Amsterdam.  Als publicist schreef hij columns voor de Volkskrant en was hij programmamaker en ombudsman bij de VARA. Hij vraagt zich af hoe de thuiszorg eruit zou zien als niet het marktmodel, maar het leefwereldmodel van de cliënt het uitgangspunt is?

Mark van den Berg

Mark van den Berg is sinds 2011 directeur van thuiszorgaanbieder Tzorg en werkzaam in ruim 300 gemeenten. Tzorg kent al een paar jaar een actieve aanpak om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te ondersteunen en heeft hiervoor het certificaat voor de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) ontvangen.  Hij stelt dat er veel minder professionele zorg nodig is,  als meer wordt ingezet op de zelfredzaamheid van mensen en het mobiliseren van mantelzorgers.

Renske Leijten

Renske Leijten zit voor de SP in de Tweede Kamer. Tijdens haar studie werd ze actief voor de SP-jongerenorganisatie Rood, waarvan ze vanaf 2005 twee jaar voorzitter was. Bij de verkiezingen in 2006 kwam Leijten, inmiddels ook persoonlijk medewerker van partijvoorzitter Jan Marijnissen, als Kamerlid in de Tweede Kamer terecht. Zij is woordvoerder met de portefeuille zorg en jeugdzorg. Zij wil de zorg toegankelijk houden voor iedereen.

Anoushka Schut

Anoushka Schut-Welkzijn zit sinds 2012 in de Tweede Kamer voor de VVD. Daarvoor was zij politiek assistent van Edith Schippers. Zij heeft o.a. het arbeidsmarktbeleid van de zorg in haar portefeuille en profileert zichzelf als een pragmatisch liberaal: altijd op zoek naar de beste oplossingen voor problemen met zo min mogelijke overheidsbemoeienis.

Joost Hoebink

Is dagvoorzitter, presentator en gespreksleider. Sinds 2002 heeft hij ruim duizend keer het podium beklommen. En altijd met evenveel energie. Hij vindt het geweldig om een bijeenkomst in goede banen te leiden, evenementen te presenteren en de kern van een discussie naar boven te halen.

voorbeeld uitnodiging event
 voorbeeld uitnodiging event