Nieuwe wegen voor de GGZ - Andere tijden, flexibel organiseren - 15 november 2017

Het afgelopen jaar heeft de Denktank GGZ 2020 van het Platform Koplopers in de Zorg zich gebogen over een aantal fundamentele vraagstukken in de GGZ. Hiermee wilde men een antwoord vinden op de uitdagingen die de veranderingen in de zorg aan hen stellen. Hierbij werd steeds gedacht aan de steeds verdergaande extramuralisering, de regie bij de patiënten en de samenwerking in netwerken en multidisciplinaire teams in de GGZ.

In de Denktank werden antwoorden gezocht op vragen als:

  • Hoe ziet een netwerkstructuur/-organisatie eruit? Welke eisen stelt dit aan medewerkers van- en aan de GGZ-organisatie? En heeft de ene generatie medewerkers minder moeite met de overgang dan de andere?
  • Hoe kan het vakmanschap behouden worden in netwerken? En hoe zorg je er voor als GGZ-organisatie dat je kennis op peil blijft en tot waar strekken je verantwoordelijkheden?
  • Hoe kan er binding/loyaliteit blijven bestaan tussen de op afstand in het netwerk actieve medewerker en de ‘moeder’organisatie?

Tijdens dit symposium wordt een antwoord gegeven op deze vragen en wordt verder ingegaan op:

  • De overgang van de klassieke GGZ-organisatie naar de netwerkorganisatie en de eisen die dit stelt aan management, organisatie en medewerkers.
  • De overgang naar een meer systemische wijze van leidinggeven. Systemisch leidinggeven met de nadruk op de psychologie en sociologie en minder op structuren en systemen, zou het antwoord op de uitdagingen van de netwerkorganisatie kunnen zijn. Kernelementen binnen deze wijze van leidinggeven zijn onderwerpen als bevlogenheid, werkgeluk, intellectueel leiderschap, vertrouwen en binding/loyaliteit.