15 november 2017

09:30-10:00

Inloop

10:00-10:15

Welkom en inleiding door Ariëtte van Reekum, bestuurder GGZ Breburg

10:15-11:15

Jaap Jan Brouwer - Nieuwe wegen, flexibel organiseren

11:15-12:15

Wilfrid Opheij - Wat is een netwerkorganisatie?

12:15-13:00

Lunch

13:00-14:00

Ap Dijksterhuis - Werkgeluk

14:00-15:00

Expertmeetings

15:00-15:15

Pauze

15:15-16:15

Expertmeetings

16:15-16:30

Afsluiting door Jolande Tijhuis, bestuurder Vincent van Gogh voor geestelijke verzorging