BNO lidmaatschap

BNO lidmaatschap

Welkom

Door het invullen van onderstaand formulier vraag je het lidmaatschap van de BNO aan.
Sluit je aan bij het grootste professionele platform van ontwerpers in Nederland én maak gebruik van alle diensten en voordelen die daar bij horen.

Aan het lidmaatschap zijn kosten verbonden, zie contributie-overzicht
Deze contributie wordt per kalenderjaar in rekening gebracht. Personen of bedrijven die na 1 januari lid worden, betalen contributie voor het aantal resterende maanden.

Opzeggingen moeten voor één december van het lopende verenigingsjaar door ons zijn ontvangen (overeenkomstig art. 12.2 van de Statuten). Als wij jouw opzegging niet tijdig ontvangen, wordt het lidmaatschap voor het volgende verenigingsjaar gehandhaafd.

toelichting
Het studentlidmaatschap is bedoeld voor studenten aan één van de opleidingen die worden genoemd in de bijlage van het
Huishoudelijk reglement.

toelichting
Het individueel lidmaatschap is bedoeld voor een natuurlijk persoon die werkzaam is als ontwerper. 
Ben je dit jaar afgestudeerd? Dan kun je je voor het lopende jaar nog aanmelden voor het studentlidmaatschap. Wil je ook gebruik maken van onze adviseurs of juridische dienstverlening? Kies dan voor het studentlidmaatschap + juridisch advies.

toelichting
Het bureaulidmaatschap is bedoeld voor: een in Nederland gevestigde rechtspersoon die als ontwerpbureau functioneert en een belangrijk deel van de inkomsten uit ontwerpwerkzaamheden genereert; een in Nederland gevestigd samenwerkingsverband dat als ontwerpbureau functioneert en een belangrijk deel van de inkomsten uit ontwerpwerkzaamheden genereert; een in Nederland gevestigde ontwerpafdeling van een rechtspersoon of samenwerkingsverband waarvan de hoofdactiviteit anders is dan ontwerpen.

toelichting
Het studentlidmaatschap + juridische dienstverlening houdt in dat je ook gebruik kunt maken van BNO-advies en toegang hebt tot alle voorbeeldcontracten en voorwaarden van de BNO.

toelichting
Het individueel lidmaatschap, gereduceerd tarief, is bedoeld voor zzp'ers of werknemers met een minimum inkomen.
 
Je kunt van de kortingsregeling voor individueel werkende ontwerpers met een minimum inkomen gebruik maken, als je inkomen uit de onderneming, voor toepassing van ondernemersaftrek, rond de € 20.000,- per jaar bedraagt. Stuur in dat geval je meest recente aangifte loonbelasting naar de BNO per post of naar e-mailadres contributie@bno.nl. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

toelichting
Het individueel lidmaatschap, gereduceerd tarief, is bedoeld voor twee ontwerpers die samen werken en/of wonen.

toelichting
Het individueel lidmaatschap, ontwerpers in het buitenland, is bedoeld voor een natuurlijk persoon, gevestigd als ontwerper in het buitenland.

toelichting
Het individueel lidmaatschap, ontwerpers in loondienst, is bedoeld voor de ontwerper die in loondienst werkzaam is bij een bij de BNO aangesloten bureau.

toelichting
Dit individueel lidmaatschap is bedoeld voor de ontwerper die is aangesloten bij een bij de BNO aangesloten netwerk, agentschap of vertegenwoordiging.

toelichting
Het geassocieerd lidmaatschap is bedoeld voor een natuurlijk persoon, niet werkzaam als ontwerper, maar die wel professioneel inhoudelijk werkzaam is in het ontwerpvak.

toelichting
Het geassocieerde lidmaatschap voor agentschappen, netwerken en vertegenwoordigingen is bedoeld voor een rechtspersoon of samenwerkingsverband, niet zijnde een ontwerpbureau of ontwerpafdeling, waarvan één of meerdere personen optreden namens een (wisselende) groep van maximaal 6 ontwerpers.

Wordt er voor meer dan 6 ontwerpers opgetreden dan wordt de contributiestaffel gehanteerd die ook voor bureaus van toepassing is. Is er sprake van een structurele samenwerking dan wordt het netwerk eveneens als zijnde een bureau beschouwd.

toelichting
Het geassocieerde lidmaatschap voor bedrijven is bedoeld voor een rechtspersoon of samenwerkingsverband, niet zijnde een ontwerpbureau of ontwerpafdeling, waarvan een aanmerkelijk deel van de werknemers professioneel inhoudelijk werkzaam is in het ontwerpvak.

Tip: Maak nu een digitale kopie van je diploma. Dat kan een scan zijn, maar ook een goed leesbare foto gemaakt met je smartphone. Zonder dit bestand kun je je aanvraag helaas niet afronden.

Ben je niet in het bezit van een diploma aan een erkende hbo- of universitaire opleiding (zie Huishoudelijk reglement) maar sta je wel ingeschreven in het Architectenregister, vul dan verderop in het formulier je registratienummer bij het register in.

Ontbreken beide dan kun je een presentatie van je werk voorleggen aan de Raad van Toezicht van de BNO. Kies in dat geval hier de optie: Ik heb geen diploma van één van de opleidingen uit het huishoudelijk reglement.

Informatie over waar deze presentatie aan moet voldoen lees je in de bijlage.

Ben je niet in het bezit van een diploma aan een erkende hbo- of universitaire opleiding (zie Huishoudelijk reglement) maar sta je wel ingeschreven in het Architectenregister, vul dan verderop in het formulier je registratienummer bij het register in.

Ontbreken beide dan kun je een presentatie van je werk voorleggen aan de Raad van Toezicht van de BNO. Je ontvangt binnen een week na het verzenden van je aanvraag informatie over de aanmeldingsprocedure via de Raad van Toezicht.

Informatie over waar deze presentatie aan moet voldoen lees je in de bijlage.

Tip: Verzamel eerst een digitale kopie van alle diploma's. Dat kan een scan zijn, maar ook een goed leesbare foto gemaakt met een smartphone.

De diploma's kunnen ook per e-mail worden nagestuurd. Het lidmaatschap gaat pas in als deze zijn ontvangen.

Als minder dan de helft van de ontwerpers in het bezit is van een diploma aan een erkende hbo- of universitaire opleiding (zie Huishoudelijk reglement), dan kun je het bureauportfolio voorleggen aan de Raad van Toezicht van de BNO. Kies in dat geval de optie: We maken graag gebruik van de procedure via de Raad van Toezicht

Je ontvangt binnen een week na het verzenden van je aanvraag informatie over de aanmeldingsprocedure via de Raad van Toezicht.

Informatie over waar deze presentatie aan moet voldoen lees je in de bijlage.

Als minder dan de helft van de ontwerpers in het bezit is van een diploma aan een erkende hbo- of universitaire opleiding (zie Huishoudelijk reglement), dan kun je het bureauportfolio voorleggen aan de Raad van Toezicht van de BNO.

Je ontvangt binnen een week na het verzenden van je aanvraag informatie over de aanmeldingsprocedure via de Raad van Toezicht.

Informatie over waar deze presentatie aan moet voldoen lees je in de bijlage.

Bedrijfsgegevens
 

Bedrijfsgegevens
 

Bedrijfsgegevens
 

Persoonsgegevens
 

Persoonsgegevens
 

Persoonsgegevens
 

Contactpersoon
 

Contactpersoon
 

Contactpersoon
 

Contactgegevens
 

Overige gegevens

Overige gegevens

Overige gegevens

Opleiding

Beroepsuitoefening
 

Directie

Bestaat de directie uit meer dan 3 personen, dan ontvangen we graag de overige namen per e-mail

Medewerkers

Hoeveel vaste medewerkers telt het bureau of de ontwerpafdeling?
Ga uit van fulltime equivalenten (fte's), inclusief de directie en ondersteunend personeel.

Vul hieronder de namen en e-mailadressen in van de ontwerpers.
Er kunnen 5 namen worden doorgegeven.
Zijn er meer ontwerpers werkzaam, dan ontvangen we de gegevens graag per e-mail.

De diploma's kunnen ook per e-mail worden nagestuurd.

  • Het e-mailadres wordt gebruikt voor het verzenden van de digitale nieuwsbrief.
  • Het e-mailadres wordt gebruikt voor het verzenden van de digitale nieuwsbrief.

Overige e-mailadressen voor het ontvangen van de digitale nieuwsbrief geef je door via bno.nl/nieuwsmails

Overige e-mailadressen voor het ontvangen van de digitale nieuwsbrief geef je door via bno.nl/nieuwsmails

Akkoordverklaring

Privacy


De BNO verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / privacy wetgeving. Welke gegevens we verzamelen, waar we ze voor gebruiken en hoe lang we ze bewaren, is vastgelegd in onze Privacyverklaring. Daarin lees je ook wat je rechten zijn met betrekking tot je persoonsgegevens en hoe je gebruik kan maken van die rechten. 

Wil je een collega-ontwerper attenderen op het BNO-lidmaatschap?
Vul hieronder de gegevens in.

Helaas
Wij kunnen je aanvraag niet in behandeling nemen zonder je diploma en de andere gegevens over je opleiding. Selecteer 'ja' bij de vraag aan het begin van het formulier en upload je diploma.

Bedankt voor je aanmelding. Je ontvangt aansluitend op je aanmelding een bevestiging per e-mail.

event software
 event software