Blog

AVG wetswijziging

29 maart 2018

Image result for AVG wet

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG is ook bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). De AVG is ter vervanging van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Op 25 mei 2018 gaat in de gehele Europese Unie dezelfde privacywetgeving gelden.

De eerdere privacyrichtlijn werd vastgesteld toen internet nog in de kinderschoenen stond. Daarom is de Europese privacywetgeving nu herzien.

Wat verandert de AVG aan de verantwoordelijkheden van organisator van evenementen?

Deelnemers van jouw evenementen hebben door de AVG sterkere en meer uitgebreide privacyrechten.

Toestemming

In de AVG staat een speciaal artikel over toestemming. Hierin staat wat de voorwaarden zijn voor organisaties om geldige toestemming te krijgen van mensen om hun persoonsgegevens te verwerken. Organisaties moeten kunnen bewijzen dat zij geldige toestemming hebben gekregen van deelnemers voor het verwerken van hun persoonlijke data. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisator om aan te tonen dat zij zich aan de wet houdt

Geldt de nieuwe wetswijziging ook voor zzp'ers en kleine mkb'ers?

Ja, deze nieuwe Europese privacywet geldt voor álle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Dus ook voor kleine mkb’ers en zzp’ers.

ISO certificering aanmelder.nl

Sinds de aankondiging van de wetswijziging hebben we niet stilgezeten! We hebben onze interne processen onder de loep genomen en zijn we het ISO 27001 (Informatiebeveiliging) gestart. Dit betekent dat we nog beter de gegevens van de deelnemers beschermen. We hebben een systeem geïmplementeerd dat onze processen op regelmatige tijden worden geëvalueerd en verbeterd indien nodig. Bovendien kunnen we met een certificaat gemakkelijk aantonen dat we het echt goed geregeld hebben. Begin april is de ISO27001:2013 certificering aan aanmelder.nl toegekend. Lees meer over de certificering en bekijk het certificaat

Wat betekent de ISO-certificering van aanmelder.nl voor mij als organisator?

Goed nieuws! Als je als organisator van evenementen met aanmelder.nl werkt als leverancier dan voldoe je automatisch aan de belangrijkste onderdelen van de AVG. Door met een ISO27001 gecertificeerde partij te werken voor de verwerking van deelnemersgegevens heb je het risico goed afgedekt.

Als je verder wilt lezen over dit onderwerp, dan kan dat hier.