Blog

Is jouw adresboek up to date?

20 mei 2012

Adresboek up-to-date

Natuurlijk wil je dat de deelnemers van jouw workshop, congres of ander evenement de juiste doelgroep is. Maar weet jij of jouw uitnodiging de juiste personen bereikt om dit te bewerkstelligen? Door naar alle evenementen te kijken die georganiseerd zijn via aanmelder.nl, zien we dat een groot deel van de bezoekers geen uitnodiging ontvangt. Informatie die nuttig is om de opkomst onder de juiste doelgroep te verhogen.

Adresboek up to date?

Bij aanmelder.nl heeft iedere organisator de keuze om zijn of haar evenement vrij toegankelijk te maken voor het publiek of alleen voor genodigden zichtbaar te maken. De laatste optie kan wenselijk zijn wanneer het een besloten evenement is. Op deze manier gebruik je je eigen adresbestand om persoonlijke uitnodigingen te versturen. Maar is jouw adresboek wel up to date? Veel mensen veranderen van baan en dus ook van e-mail adres, anderen krijgen een andere naam door een huwelijk. Het gevolg: Wij zien dat gemiddeld maar liefst 41% van de aanmeldingen komt van registranten met een e-mail adres waar geen uitnodiging naar is verstuurd door de organisator. Dit hoeft niet te betekenen dat deze persoon geen uitnodiging heeft ontvangen. Maar wel dat zijn nieuwe e-mailadres nu gelijk opgenomen kan worden in jouw adresboek. Zo helpt aanmelder.nl om jouw adresboek te updaten.

Merendeel bezoekers van buitenaf

Wanneer je de online registratie ook mogelijk maakt voor bezoekers die geen uitnodiging hebben ontvangen, loop je niet het risico jouw doelgroep uit te sluiten. Uit ervaring is gebleken dat een groot aantal mensen zich inschrijft voor een evenement zonder een uitnodiging van de organisator. Bij 8 van de 10 evenementen ligt het percentage aanmeldingen zonder uitnodiging tussen de 20% en 60%. Dus wil je de opkomst vergroten? Gebruik dan zoveel mogelijk kanalen en zorg dat de online registratie open staat. Benut mond op mond reclame, sociale media, nieuwsberichten en je eigen website aangezien bijna de helft van de bezoekers niet via de eigen uitnodiging registreert.