Op zoek naar een aanmelder.nl feature?

Door de invoering van AVG/GDPR is het wettelijk verplicht geworden om afspraken te maken met bedrijven die voor jou gegevens verwerken. Je hebt in die situatie altijd te maken met een opdrachtgever voor het verwerken van gegevens en een opdrachtnemer. De opdrachtgever wordt in de bewerkersovereenkomst de Verantwoordelijke genoemd. De opdrachtnemer is de verwerker.
Soms wordt de bewerkersovereenkomst ook wel een verwerkersovereenkomst genoemd of een Data Processing Agreement. De AVG schrijft voor dat dit een losse overeenkomst moet zijn. Het mag niet onderdeel zijn van de algemene voorwaarden of een ander contract.

Jij bent de Verantwoordelijke

De verantwoordelijke wordt de Verantwoordelijke genoemd omdat die de personen over wie de data gaat een aantal rechten moet geven. Het recht om zijn of haar gegevens in te zien bijvoorbeeld. Ook heeft de verantwoordelijke een aantal plichten. De plicht om de gegevens goed te beschermen is de natuurlijk de belangrijkste.

Het doel van de bewerkersovereenkomst

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de verantwoordelijke deze rechten en plichten niet kan nakomen omdat een onderaannemer niet meewerkt. Daarom wordt in de bewerkersovereenkomst geregeld dat de verwerker met de verantwoordelijke afspreekt aan de rechten en plichten uit de AVG mee te werken.

aanmelder.nl en de bewerkersovereenkomst

Bij aanmelder.nl hebben we een actief beleid om goede afspraken te maken met al onze opdrachtgevers en onze leveranciers.
We hebben het super eenvoudig gemaakt om een bewerkersovereenkomst aan te gaan met ons bedrijf. Bij de algemene instellingen in je account zit een knop waarmee je een standaardovereenkomst kunt invullen en downloaden. We hebben deze overeenkomst bewust compact gehouden zodat deze niet overlapt met andere afspraken en daardoor voor veel partijen acceptabel is.

Bewerkersovereenkomst

Afspraken op maat

Uiteraard is een standaardovereenkomst niet voor iedere organisatie geschikt. Daarom is het ook mogelijk om een bewerkersovereenkomst op maat aan te gaan met aanmelder.nl. Ook hierover staat meer informatie in de accountpagina.
 

 

Op zoek naar een aanmelder.nl feature?Op zoek naar een aanmelder.nl feature?

Hulp nodig?

aanmelder.nl heeft ontzettend veel features om evenementen slim te organiseren. Daarom hebben we een handboek gemaakt. Ideaal als je bezig bent om de eerste evenementen met aanmelder.nl te organiseren.

Nieuwsbrief