Op zoek naar een aanmelder.nl feature?

Het is mogelijk om in aanmelder.nl een eigen lijst met geregistreerde deelnemers toe te voegen aan je evenement als registraties. Dit kan handmatig in aanmelder.nl, maar wij kunnen dit ook voor je verzorgen.

Wij noemen dit 'deelnemers inlezen' en we doen dit middels een Excel bestand die wij van jou ontvangen.

Hoe maak ik een bestand met mijn geregistreerde deelnemers?

Het bestand moet minimaal de volgende velden bevatten, in aparte kolommen:

  1. Voornaam
  2. Tussenvoegsel + achternaam (in 1 kolom!)
  3. E-mailadres (indien het e-mailadres onbekend is, wordt hier een default e-mail adres ingevuld. NB. De deelnemer kan dus geen mail ontvangen vanuit aanmelder.nl zonder geldig e-mailadres).


Indien er meer informatie beschikbaar en nodig is voor je registraties (bijvoorbeeld workshop-keuzes, tafelindeling, doelgroep) kun je hier aparte kolommen voor aanmaken in het Excel bestand.

Zorg ervoor dat voor elke kolom in je Excel bestand ook een aparte vraag in het registratieformulier maakt, zodat alle informatie uit je Excel bestand netjes op de juiste plek komt te staan voor elke deelnemer in hun registratie.

Deze volgende vragen kunnen wij inlezen voor je:

- Naam (aanhef, titel, voornaam, tussenvoegsel, achternaam)
- Adres (land, stad, straat, straat nummer, postcode)
- Emailadres
- Bedrijfsnaam
- Telefoonnummer
- Korte open vraag
- Lange open vraag
- Selecteer vraag (dropdown vraag) 
Let op! Alleen als het antwoord het Excel bestand exact overeenkomt met het antwoord in het registratieformulier
- Meerkeuze vraag (1 antwoordkeuze)
Let op! Alleen als het antwoord het Excel bestand exact overeenkomt met het antwoord in het registratieformulier
- Checkbox
Let op! Alleen de antwoorden '1, ja, yes en x' worden als aangevinkt beschouwd
- Aantal


Alle overige vraagtypes in het registratieformulier kunnen wij helaas niet inlezen.


Bestand delen met aanmelder.nl

Zodra je Excel bestand compleet is, kun je dit bestand met ons delen via de uploadtool in je evenement (Dashboard > Beheer aanmeldingen > Aanmeldingen > helemaal onderaan 'Veilig gegevens delen met aanmelder.nl').

Wij controleren je aangeleverde bestand en je krijgt een seintje van ons zodra deze lijst in je evenement staat!
 

Voorbeeld bestand

voorbeeld_inlezen.xlsx

Op zoek naar een aanmelder.nl feature?Op zoek naar een aanmelder.nl feature?

Hulp nodig?

aanmelder.nl heeft ontzettend veel features om evenementen slim te organiseren. Daarom hebben we een handboek gemaakt. Ideaal als je bezig bent om de eerste evenementen met aanmelder.nl te organiseren.

Nieuwsbrief