Op zoek naar een aanmelder.nl feature?

Het is mogelijk een vraag te laten verschijnen als een bepaald antwoord is gegeven op een voorgaande vraag. Dit noemen we een afhankelijkheid instellen. Op die manier kunnen vragen in een formulier afhankelijk van elkaar gemaakt worden.

Open het formulier door in het dashboard op Aanmeldformulier te klikken.

  1. Voeg de vraag die moet verschijnen afhankelijk van een eerder gegeven antwoord toe aan het formulier door deze erin te slepen.
     
  2. Klik op het tandwiel rechts onderin om de instellingen paneel voor deze vraag te openen. 

Afhankelijkheden instellen

     3. Achter Vraag tonen als staat wanneer de vraag getoond wordt. Standaard is dit als Ik meld me aan is aangevinkt bij de vraag Aanwezig. Klik op Veranderen om dit aan te passen.

Afhankelijkheden instellen

      4. Selecteer het antwoord waarbij de vraag moet verschijnen uit de dropdown.

Afhankelijkheden instellen

      5. Klik op Toepassen

Afhankelijkheden instellen


      6.Er is nu achter Vraag tonen als te zien wanneer de vraag getoond wordt. 

 

Wat je nu dus krijgt is het volgende; Wanneer iemand ja heeft gekozen bij dieetwensen zal de deelnemer de allergie vraag te zien krijgen, wanneer er voor nee gekozen is zal deze vraag NIET getoond worden. 

  • Tip

Het is ook mogelijk om een vraag juist te verbergen als een bepaald antwoord is gekozen bij een eerdere vraag. Kies dan voor verbergen na op Veranderen te hebben geklikt.

  • Tip

Vragen die alleen verschijnen als een bepaald antwoord gegeven wordt op een voorgaande vraag, springen in ten opzichte van de andere vragen in aanmelder.nl. Zo zie je snel voor welke vragen afhankelijkheden zijn ingesteld.

  • Tip

Het is mogelijk om meerdere niveaus van afhankelijkheden te maken. Vragen kunnen afhankelijk gemaakt worden van vragen die op hun beurt weer afhankelijk zijn van een andere vraag.

  • Voorbeeld

Stel, je hebt optionele programma onderdelen bij je evenement. Jij wilt weten hoeveel deelnemers per onderdeel je kunt verwachten. Bij de eerste vraag kan de deelnemer aangeven of hij deel gaat nemen aan deze optionele programma onderdelen:

In het formulier staat de volgende Meerkeuzevraag
 

Afhankelijkheden instellen

Als hierop Ja is geantwoord, verschijnt de volgende Selecteer vraag:

Afhankelijkheden instellen

Door in de laatste vraag op het tandwiel te klikken en Ja te selecteren verschijnt de vraag alleen als dit antwoord gekozen wordt bij de Meerkeuzevraag.

Afhankelijkheden instellen

Op zoek naar een aanmelder.nl feature?Op zoek naar een aanmelder.nl feature?

Hulp nodig?

aanmelder.nl heeft ontzettend veel features om evenementen slim te organiseren. Daarom hebben we een handboek gemaakt. Ideaal als je bezig bent om de eerste evenementen met aanmelder.nl te organiseren.