Support

Wil je je deelnemers niet verplichten om hun sexe in te vullen, dan kun je dat met een kleine oplossing doen. Wanneer je bij de CSS (Dashboard - Vormgeving - "Voeg eigen CSS toe") deze regels toevoegt: 

div[data-formgroup="sex"] {
    display: none;
}

maak je de vraag over het geslacht onzichtbaar. In het aanmeldformulier van de deelnemer, krijg je dus niet meer de vraag om in te vullen of je een man of vrouw bent.

Let er op dat je bij de email-instellingen en de ontvanger instellingen niet kiest voor de aanspreekvorm: Dhr/Mw + achternaam (Dhr. Doe).