ma 12 oktober 2020

18:00 - 18:30

Ontvangst met koffie en thee

18:30 - 19:30

Inhoudelijk programma - herkennen van gedragspatronen

19:30 - 19:45

Pauze met koffie en thee

19:45 - 21:00

Inhoudelijk programma - coachen op gedragspatronen / praktijkvoorbeelden 

21:00

Einde