27 januari 2020

18:30 - 19:00

Ontvangst met koffie en thee

19:00 - 20:15

Inhoudelijk programma

20:15 - 20:30

Pauze met koffie en thee

20:30 - 22:00

Inhoudelijk programma

22:00 -

Einde

evenements uitnodiging
 evenements uitnodiging