ma 03 februari 2020

18:00 - 18:30

Ontvangst met koffie en thee

18:30 - 19:45

Inhoudelijk programma - modellen voor teamontwikkeling

19:45 - 20:00

Pauze met koffie en thee

20:00 - 21:30

Inhoudelijk programma - drie interventies gericht op vertrouwen en huiswerkopdracht

21:30

Einde 

ma 10 februari 2020

18:00 - 18:30

Ontvangst met koffie en thee

18:30 - 19:45

Inhoudelijk programma - terugkoppeling huiswerkopdracht / interventies gericht betrokkenheid, communicatie en samenwerking

19:45 - 20:00

Pauze met koffie en thee

20:00 - 21:30

Inhoudelijk programma - vervolg interventies. Afsluiting met samenvatting inzichten uit de cursus. 

21:30

Einde