Professor Philippe Sands

Philippe Sands (Londen, 1960) is een expert in internationaal recht en treedt o.a. op in het Internationale strafhof in Den Haag, Het hof van Justitie van de EU in Luxemburg en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Zijn internationale expertise bestrijkt maritiem recht, milieuzaken, handel, genocide en andere schendingen van mensenrechten en internationaal strafrecht. Daarnaast is hij onderzoeker en docent internationaal recht aan o.a. Harvard en is hij auteur van meerdere boeken over internationaal recht.

Zijn meest recente boek “East West Street: On the Origins of Genocide and Crimes against Humanity” is een zoektocht naar zowel zijn eigen verborgen familiegeschiedenis (zijn moeder is Holocaust overlevende) als ook naar de oorsprong van het internationaal recht en het eerste gebruik van het woord “genocide”.

Er is een vertaling van dit boek in het Nederlands verschenen: “Galicische wetten: Over de oorsprong van ‘genocide’ en ‘misdaden tegen de menselijkheid’”. Naar analogie van dit boek heeft hij het script geschreven voor de documentaire “My Nazi Legacy: What Our Fathers Did. Deze heeft o.a. de Yad Vashem Chairman’s Award gekregen.

Tevens levert Professor Sands bijdragen voor The Guardian en The Financial Times alsmede treedt hij op voor o.a. BBC en CNN. Hij heeft meerdere prestigieuze onderscheidingen ontvangen. 

Citaat Sands: “Mijn dag staat in het teken van drie activiteiten: als leraar op de universiteit, als advocaat in het gerechtshof en als schrijver en onderzoeker thuis.”

 

 

 

bezoekersregistratie
 bezoekersregistratie