Annetje Fels Kupferschmidt Onderscheiding

Annetje Fels Kupferschmidt (1914 – 2001) werd geboren in een Pools-Joods gezin en kwam op jonge leeftijd naar Nederland. Zij onderkende al vroeg de gevaren van het opkomende fascisme in Europa. Actief nam ze deel aan het verzet, maar na haar arrestatie werd ze als Joodse vrouw naar Auschwitz gedeporteerd. Ondanks het verlies van haar familie en ontelbare dierbaren gaf zij na de oorlog met veel energie en levenslust haar leven weer vorm. Zij was medeoprichtster en tientallen jaren voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité. Zij kwam op voor de belangen van de overlevenden en de nabestaanden, maar bovenal streed zij ervoor dat deze verschrikkelijke tragedie nooit vergeten zou worden en zich niet zou kunnen herhalen. De Annetje Fels Kupferschmidt Onderscheiding wordt toegekend aan personen of organisaties die zich op buitengewone wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor het realiseren van de doelstellingen van het Nederlands Auschwitz Comité.

 

De oorspronkelijke onderscheiding werd ontworpen door de kunstenaar Jan Wolkers. Vanaf 2019 is er een nieuwe onderscheiding ontworpen door Tineke Nusink

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren