Voormalig Bundespresident van Duitsland Joachim Gauck

Joachim Gauck (Rostock, 24 januari 1940) is een Duits politicus, dominee, en voormalig anti-communistische mensenrechtenactivist in de DDR. 

Van 2012 tot en met  2017 was hij de elfde Bondspresident van Duitsland.

Als zoon van een overlevende van een Siberisch goelag werd Gaucks politieke leven sterk beïnvloed door het lijden van zijn eigen familie en zijn opvoeding in het totalitaire communistische regime van de DDR.

Gauck is een van de grondleggers en ondertekenaars van zowel de Verklaring van Praag over het Europese geweten en het Communisme (2008), als de Verklaring over de misdaden van het Communisme (2010), die oproepen tot veroordeling van het communisme, educatie over door deze ideologie geïnspireerde misdaden en het bestraffen van communistische misdadigers.
Gauck werd belast met het beheer van de Stasi-archieven en met het onderzoek naar communistische misdaden.

Hij heeft zich als bevlogen auteur en spreker uitgesproken tegen de misdaden van het stalinisme en nazisme. Ook maakte hij zich sterk tegen het vergeten van deze misdaden. In 2003 werd hij voorzitter van de Vereniging tegen Vergeten – Voor Democratie.

Op 5 mei 2012 voerde Gauck, als eerste Duitser in de geschiedenis, het woord tijdens de Nationale Viering van de Nederlandse Bevrijding. Daarbij noemde hij expliciet het grote aantal van 102.000 vermoordde Nederlandse Joden.

In  2017 werd hij gedecoreerd als Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw vanwege zijn verdiensten voor de betrekkingen tussen Duitsland en Nederland. 
En in 2017 ontving hij een ere doctoraat van de universiteit van Maastricht.
Angela merkel omschreef hem als: "Een onvermoeibare voorvechter van vrijheid, democratie en recht".
Hij heeft vele prestigieuze onderscheidingen ontvangen oa de Hannah Arendt prijs in 1997.

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren