De zorg voor mensen met aanhoudende pijn moet anders! Belangrijk is dat mensen met dreigende chronische pijn tijdig herkend worden en dat optimale preventie van chronisch disfunctioneren kan plaatsvinden door gelijkwaardige samenwerking tussen patiënt en diverse zorgprofessionals. Alleen zo kunnen we voorkomen dat patiënten een onnodig lange en onzinnige reis maken door de gezondheidszorg. Hiervoor moeten eerste, tweede en derde lijn meer gaan samenwerken. De leidraad Chronische Pijn is het vertrekpunt.

Wij delen op 10 oktober graag onze inzichten op gebied van netwerkzorg voor mensen met complexe pijn. Diverse sprekers geven hun visie of presenteren concrete producten op gebied van samenwerken. Tijdens dit congres zal dr. Rita Schiphorst Preuper de inhoud van de Leidraad Chronische Pijn toelichten, waarin diverse adviezen staan hoe de organisatie van zorg voor pijn te verbeteren.  

Vervolgens komen verschillende sprekers aan bod die hun ervaringen van ‘anders werken’ in de zorg met mensen met pijn. Hierover later meer. De dag wordt afgesloten door prof Jan A.M. Kremer met zijn visie op de discussie en op zorg die past bij het leven van mensen én minder beroep doet op schaars personeel.  

We hopen op deelname van verschillende disciplines, en natuurlijk ook uit de eerstelijn.

Accreditatie wordt aangevraagd voor alle functiegroepen waarvan we 5 of meer aanmeldingen krijgen. De bijdrage die wij voor deze middag vragen is € 130,-.

Het programma van 10 oktober

Locatie

Hotel van der Valk

Bastion 73

3905 NJ Veenendaal

Over NPN

Het Netwerk Pijnrevalidatie Nederland (NPN) zet zich sinds 2022 in voor excellente pijnrevalidatie voor mensen met complexe chronische pijnproblematiek. NPN is een coöperatie, waarin 8 centra voor medisch specialistische revalidatie actief samenwerken op het gebied van zorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Samen hebben wij als doel het blijven verbeteren en standaardiseren van pijnrevalidatie.​ NPN werkt samen met patiëntenverenigingen, aanbieders van pijnrevalidatie in de eerste en tweede lijn, verwijzers en zorgverzekeraars. We delen onze expertise om pijnrevalidatie te blijven verbeteren. We werken mee aan het ontwikkelen van regionale zorgketens voor pijnrevalidatie.

De leden van NPN zijn de volgende revalidatiecentra:

  • Adelante (Limburg)

  • Heliomare (Noord-Holland)

  • Reade (Amsterdam)

  • Revalidatie Friesland

  • Revant (Brabant en Zeeland)

  • Rijndam Revalidatie (Zuid-Holland)

  • Roessingh (Twente)

  • UMCG Centrum voor Revalidatie (Groningen)

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren