NTZ-Kennismiddag 2018 en uitreiking Ds. Visscherprijs

Onderbouwde en cliëntgerichte zorg

Joanneke van der Nagel wint Ds. Visscherprijs 2018

Op 22 maart 2018 organiseerde het Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen (NTZ) voor de tweede maal een kennismiddag voor zorgprofessionals. Prof. dr. Xavier Moonen en prof.dr Petri Embregts deelden er de laatste kennis over onderbouwde en cliëntgerichte zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (VB) en vertaalden die op een toegankelijke manier naar de praktijk. De drie genominmeerden voor de Ds. Visscherprijs gaven een korte presentatie over hun onderzoek en de resultaten.

Voordat de winnaar bekend werd gemaakt hield Diederik Samsom, voormalig Tweede Kamerlid en partijleider van de PvdA de Ds. Visscherlezing 2018. Aan het einde van de geslaagde bijeenkomst werd de winnaar van de Ds. Visscherprijs bekend  gemaakt:

Dr. Joanneke van der Nagel (Radboud Universiteit) voor haar proefschrift: Is it just the tip of the iceberg?

Substance use and misuse in individuals with Intellectual Disability (SumID)                  

Uit het juryrapport over het winnende proefschrift:

Dit voor de praktijk uitermate relevante proefschrift geeft voor het eerst een helder inzicht in het tot nu toe verborgen en nauwelijks onderkende probleem van verslaafdheid bij mensen met een vooral lichte verstandelijke beperking. Het proefschrift is van grote maatschappelijke waarde, omdat deze mensen extra kwetsbaar zijn voor beïnvloeding maar ook moeilijker benaderbaar zijn om het middelengebruik te stoppen of te minderen, met alle gevolgen van dien.

Het onderzoek maakt ons ook duidelijk hoe in de verslavingszorg de verstandelijke beperking vaak niet werd onderkend (en in de gehandicaptenzorg de verslaving niet wordt gezien), maar ook dat er helaas nog weinig samenwerking was tussen de zorg voor mensen met een beperking en de verslavingszorg. De jury is onder de indruk van het enthousiasme en de ambitie van de onderzoekster en van de brede impact van dit proefschrift. Voor de klinische praktijk heeft het proefschrift en de daarmee samenhangende aandacht geleid tot nieuwe behandelinterventies, een handboek, opleidingsmodules en meer interdisciplinaire samenwerking. De inhoudelijke expertise wordt verder doorontwikkeld en verspreid vanuit het opgerichte Kenniscentrum LVB en verslaving. En last but not least, ook verder onderzoek naar o.a. voorspellende risicofactoren en middelengebruik bij mensen met een matige verstandelijke beperking is in ontwikkeling. Het volledige juryrapport is hier te lezen.

Dr. A. Lansink, voorzitter van het Ds. Visscherfonds, reikte haar de prijs van € 10.000 uit voor haar proefschrift.

De twee andere genomineerden ontvingen beiden een tweede prijs.

Dat zijn:

Dr. Gustaaf Bos (Vrije Universiteit)

Antwoorden op andersheid

Over ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking in omgekeerde-integratiesettingen

 

Dr. Noud Frielink (Universiteit van Tilburg)

Motivation, well-being, and living with a mild intellectual disability

 A Self-Determination Theory perspective

De prijswinnaars en Ad Lansink (voorzitter Ds. Visscherfonds)

De prijs wordt eenmaal in de twee jaar toegekend aan de schrijver van een uitermate waardevolle dissertatie in het belang van mensen met een verstandelijke beperking, verdedigd aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit. Naast de hoofdprijs van € 10.000 voor de winnaar krijgen de twee andere genomineerden beiden een prijs van € 3.000.

Het was voor de 12e keer dat de tweejaarlijkse Ds. Visscherprijs werd toegekend. De jury bestond  uit prof. dr. Petri Embregts (voorzitter), prof. dr. Bea Maes, em. prof. dr. Henny van Schrojenstein Lantma-de Valk, dr. Sandra Mergler, prof. dr. Xavier Moonen, drs. Paul Goderis (bestuurslid Ds. Visscherfonds) en drs. Ruud Geus (jurysecretaris). De prijs is bedoeld voor de schrijver van een uitermate waardevolle dissertatie in het belang van mensen met een verstandelijke beperking, verdedigd aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit. In totaal werden dit keer 18 proefschriften ingediend met een grote verscheidenheid aan onderwerpen. De samenvattingen van al die proefschriften zijn te lezen op de website van het Ds.Visscherfonds. De prijs is een initiatief van het Ds. J.A. Visscherfonds in samenwerking met NTZ en uitgeverij Koninklijke Van Gorcum.

 

De NTZ-Kennismiddag is bedoeld voor professionals in de zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking:

 • (groeps)begeleiders
 • orthopedagogen
 • psychologen
 • gedragstherapeuten
 • Artsen Verstandelijk Gehandicapten
 • teamleiders
 • kwaliteitsmanagers
 • bestuurders
 • managers
 • toezichthouders
 • ouders/verzorgers

Ds. Visscherfonds

Het Ds. Visscherfonds heeft ten doel het verschaffen van materiële steun aan projecten ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek, zowel fundamenteel als toegepast, ten dienste van zorg aan personen met een verstandelijke beperking. De tweejaarlijkse toekenning van de Ds. Visscherprijs is een van de middelen die de stichting daarvoor inzet. De prijs wordt eenmaal in de twee jaar toegekend aan een onderzoeker die een waardevolle publicatie heeft verzorgd op het gebied van (de ondersteuning van en zorg aan) participatie en/of integratie in de samenleving van mensen met een verstandelijke beperking.

De prijs is genoemd naar Ds. J.A. Visscher, oprichter van de Groesbeekse Tehuizen. Ds. Visscher stond een zorgbenadering voor, die integratie van mensen met een verstandelijke handicap hoog in het vaandel droeg.

De prijs werd in 1993 voor het eerst uitgereikt. In 2018 gebeurt dat voor de twaalfde keer. De jury nomineert drie potentieel prijswinnaars, en wijst daaruit de prijswinnaar aan. Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van €10.000. De overige genomineerden ontvangen een bedrag van €3.000.

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren