De sprekers

Tijdens de tweede NTZ-Kennismiddag op 22 maart 2018 waren de sprekers:

 

Xavier Moonen

Prof. dr. X.M.H. Moonen is bijzonder hoogleraar Kennisontwikkeling over Jeugdigen en Jongvolwassenen met Licht Verstandelijke Beperkingen en Gedragsproblemen aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.

Hij doet onderzoek naar instrumentontwikkeling voor het herkennen van Licht Verstandelijke Beperkingen (LVB), communicatie met mensen met een verstandelijke beperking - onder andere in verhoorsituaties - en naar het doen van wetenschappelijk onderzoek door mensen met een verstandelijke beperking.

Ook onderzoekt Moonen de voorwaarden om te komen tot adequate hulp en ondersteuning voor jeugdigen en jongvolwassenen met LVB, naar de kwaliteit van gerichte preventieve en behandelinterventies en de ontwikkeling van evidence-based interventies.

Moonen is sinds 1985 werkzaam bij Koraal Groep Sittard, een organisatie die advies en ondersteuning biedt aan mensen met een beperking of belemmering op verstandelijk, lichamelijk en/of psychosociaal gebied.  Daarnaast is Moonen vanaf 2008 onderzoeker en docent bij de afdeling Pedagogiek en Onderwijskunde aan de UvA. Sinds 2014 is hij tevens bijzonder lector ‘Inclusie van mensen met een verstandelijke beperking’ bij Zuyd Hogeschool Heerlen. Moonen is voorzitter van de Raad van Advies van het Landelijk Kenniscentrum LVB. Daarnaast vervult hij diverse functies als docent, opleider en lid van besturen, commissies, tuchtcolleges en adviesraden.  

 

Petri Embregts

Prof. dr. P.J.C.M. Embregts is bijzonder hoogleraar op de leerstoel Mensen met een verstandelijke beperking: Psychopathologie en behandeling en geeft leiding aan de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Departement Tranzo) aan de Universiteit van Tilburg.

Het onderzoek van Embregts richt zich enerzijds op het versterken van de eigen kracht van mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten en anderzijds op het versterken van de eigen kracht van medewerkers in het primaire proces. Ook doet zij onderzoek naar effectieve interventies voor mensen met een verstandelijke beperking.

 

Diederik Samsom

Diederik Samsom is voormalig Tweede Kamerlid en partijleider van de PvdA en vader van twee dochters. Een van zijn dochters is geboren met een beperking. Samsom kent de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking dus van dichtbij. Hij verzorgde de Ds. Visscherlezing.

De drie genomineerden voor de Ds. Visscherprijs gaven allen een uitstekende presentatie over hun onderzoek en de reslutatlen.

Joanneke van der Nagel

Winnaar Ds. Visscherprijs 2018

Op 8 november 2016 promoveerde Joanneke van der Nagel op haar proefschrift: Verslaving en LVB, het topje van de ijsberg?

Joanneke van der Nagel (1974) studeerde Geneeskunde en Wijsbegeerte aan de Radboud Universiteit Nijmegen (toen nog Katholieke Universiteit Nijmegen). Van 2001 tot 2006 specialiseerde zij zich tot psychiater, waarna ze ging werken in de verslavingszorg en in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Van 2008 tot begin 2011 volgde Van der Nagel de opleiding. Epidemiologie aan de VU in Amsterdam.

 

Gustaaf Bos

Gustaaf Bos(1982) studeerde Personeel & Arbeid aan de Hanzehogeschool in Groningen en Psychologie aan de RUG. Hij werkte als tutor aan de Vumc en werd promovendus bij de Willem van den Berghleerstoel aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 

 

Noud Frielink

Noud Frielink is postdoc onderzoeker bij de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Tranzo, Tilburg University). Hij studeerde van Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij studeerde cum laude af binnen de specialisatie Orthopedagogiek: Leren en Ontwikkeling. Tijdens zijn studie werkte hij als begeleider bij De Winckelsteegh (Pluryn) op een woongroep voor mensen met een ernstige meervoudige beperking. Na zijn afstuderen werd hij orthopedagoog op de Mytylschool Roosendaal en onderzoeksmedewerker bij het lectoraat Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Daarnaast was hij als docent verbonden aan de vakgroep Orthopedagogiek: Leren en Ontwikkeling van de Radboud Universiteit. In 2011 werd hij onderzoeker bij Dichterbij Kennisn@ en science practitioner aan de Tilburg University waar hij zijn promotieonderzoek heeft uitgevoerd.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren