14 december 2016

14:30 - 15:00

Inloop
Ontvangst met koffie en thee in de Duurzaamheidsfabriek.

15:00 - 15:20

Opening
Regionaal portefeuillehouder Peter Heijkoop (Arbeidsmarkt en beroepsonderwijs) zoomt, samen met collegabestuurders Anouk van Eekelen (Economische profilering) en Hans Tanis (Ruimtelijke economische ontwikkeling) in op de specifieke uitdagingen van de regio met betrekking tot de arbeidsmarkt. Belangrijk is de steeds nadrukkelijkere economische invalshoek.

15:20 - 15:30

Best practices
De regio zit niet stil. De afgelopen periode zijn er door onderwijs, bedrijfsleven en overheid mooie successen gescoord. Een aantal daarvan passeren de revue in korte pitches.

15:45 - 16:25

Keynote
Wim Davidse, toekomstverteller op het gebied van arbeidsmarkt en economie, geeft in een interactieve sessie inzicht in de sociaaleconomische positie en dynamiek van de regio en de nationale en wereldwijde trends. Banen verdwijnen en verschijnen. Wat betekent dat voor werkgevers, onderwijs en de sociaaleconomische structuur?

16:35 - 17:55

Workshops
In zes parallelle workshops gaan we met elkaar in gesprek over verschillende thema's, met als doel concrete opdrachten te formuleren of zelfs tot afspraken te komen over eigenaarschap en tijdspad. Kijk bij 'Workshops' voor het overzicht.

18:05 - 19:00

Plenair debat
Op basis van de resultaten uit de workshops, bespreken de vertegenwoordigers van de multiple helix de vragen en adviezen om tot een strategische agenda voor 2017 te komen.

19:00 - 20:00

Netwerkborrel
We sluiten de avond af met een drankje, een 'walking dinner' en volop gelegenheid om contacten te leggen, ideeën uit te wisselen en afspraken te maken.

gasten registratie formulier
 gasten registratie formulier