Workshop 1
Sociaal Innovatief Aanbesteden

 

Social return is een voorwaarde bij elk overheidscontract. Ondernemers ervaren die voorwaarde vaak als 'strikt' en in de huidige praktijk leidt het in veel gevallen ook niet tot duurzaam werk voor een werknemer.

Nieuwe initiatieven vanuit werkgevers en overheden laten zien dat het ook anders kan! Social return kan wel degelijk een win-win situatie zijn voor werknemers én ondernemer! Een voorbeeld hiervan is Infra Talent in de sector Grond Weg en Waterbouw waarbij Social return wordt benut voor het vraaggericht opleiden van vakkrachten. Ook kan Social Return bijdragen aan een vitale economische regio door innovaties te stimuleren.

Tijdens de workshop sociaal innovatief aanbesteden gaan vertegenwoordigers van werkgevers, werkzoekenden en overheid op zoek naar manieren om successen te verbreden en te versnellen. Thema's die daarbij zeker aan de orde komen zijn productontwikkeling, sociaal aanbesteden en sectorafspraken.

Workshop 2
Techniekpromotie

 

De komst van de Duurzaamheidsfabriek en de vele techniekpromotie-activiteiten in de regio zoals Techniekdock, Game On, Focus op Bèta, NexTTech en  lokale techniek- en onderwijsroutes hebben onder andere bij het Da Vinci College gezorgd voor een zeer sterke groei van instroom in techniekrichtingen. Deze groei vlakt echter af en nog onvoldoende leerlingen kiezen  voor een werkcarrière in de techniek.

Het imago van werken in de techniek kan dan ook nog veel beter, met name bij ouders. Één op de tien vmbo-scholieren neemt baankans mee in zijn studiekeuze.  Terwijl juist in de techniek de kans op een baan groot is. Met name op hogere niveau's.

Tijdens deze workshop gaan we met u in gesprek over hoe onderwijs, bedrijfsleven en overheid zich in de Drechtsteden kunnen organiseren om het imago van werken in de techniek te verbeteren en om de instroom in techniekrichtingen verder te laten groeien.  

Workshop 3
Centrum voor Ondernemerschap als broedplaats voor startups

 

Innovatie is de motor van de economie. Het zijn niet de grote bedrijven die die motor draaiende houden, maar juist de startups en kleinere bedrijven. Het bevorderen van ondernemerschap is dus een belangrijk speerpunt in het economisch beleid. In dat kader start het Da Vinci College een 'Centrum voor Ondernemerschap' voor de regio.

Dit centrum moet een fysieke plaats worden van waaruit studenten van het Da Vinci College tot nieuwe ondernemers opgeleid worden. Daarnaast zal het een kenniscentrum zijn waar ook andere (potentiële) ondernemers geadviseerd en begeleid kunnen worden. In deze workshop vragen we u mee te denken over de nadere invulling van het Centrum om het te kunnen laten uitgroeien tot dé broedplaats voor startups in de regio.

Workshop 4
Sociale Innovatie en Nieuwe Werkgelegenheid 

 

Het succes van innovaties wordt voor 75% bepaald door de menselijk factor. Toch wordt bij 'innovatie' in eerste instantie vaak gedacht aan nieuwe technologieën, zoals automatisering, robotisering en 3D-printen. Deze technologische ontwikkelingen hebben wel een grote impact op de arbeidsmarkt en de manier waarop we in de toekomst werken.

Meer aandacht voor de sociale dimensie levert dus winst op voor bedrijven. Hoe zorgen we dat de menselijke factor de ontwikkeling van de smart industry ondersteunt? Hoe werken wij aan inzetbaarheid van mensen bij technologische veranderingen? Hoe geven we inhoud aan een leven lang leren en het ontwikkelen van 21st century skills? Twee experts op het gebied van sociale Innovatie en nieuwe werkgelegenheid gaan hierover in gesprek met werkgevers, HR-managers, innovatiestrategen en beleidsadviseurs. Doel is het opstellen van een human capital (investerings)agenda voor de Drechtsteden.

Workshop 5
Toekomstscenario's Maritime Delta

 

In opdracht van de Provincie Zuid Holland, MRDH, Gemeente Rotterdam en de regio Drechtsteden heeft prof. Bart Kuipers meegewerkt aan een studie naar toekomstscenario's van het maritieme cluster in Zuid-Holland.

Samen met u willen de inzichten van vier verschillende scenario's vertalen naar de consequenties en opgaven voor het regionaal arbeidsmarktbeleid. Zijn er 'no regret' maatregelen die winst opleveren in alle scenario's en waarmee we dus nu een start kunnen maken? En welke maatregelen zijn specifiek voor de verschillende scenario's? Een gedachtenexperiment dat concrete input kan leveren voor de agenda 2017/2018 én verder.

Workshop 6
Public Affairs en Lobby Beroepsonderwijs

 

De economie in de Drechtsteden groeit en er zijn ambitieuze plannen om de economie verder te versterken. We willen dat iedereen daarvan profiteert, maar zover is het nog niet. Sinds 2008 is de werkloosheid onder middelbaar opgeleiden in de regio verdrievoudigd, een ontwikkeling die ook in de rest van Zuid-Holland te zien is. Projecten als de Infra Deal Zuid-Holland en Reshoring zorgen weliswaar voor een dempende werking, maar lossen het structurele probleem van het verdwijnen van banen voor mbo niveau 2 niet op.

In deze workshop zoeken we naar maatregelen in het beroepsonderwijs die kansen op werk voor mensen met een MBO niveau 2 startkwalificatie duurzaam vergroten. Samen met u en een vertegenwoordiging van de Economische Programmaraad Zuidvleugel (EPZ) willen we een start maken met de uitwerking van het Drechtsteden lobbydossier Beroepsonderwijs.

deelnemersbalie
 deelnemersbalie