Kajsa Ollongren

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 
 
 
Kajsa Ollongren is sinds 26 oktober 2017 namens D66 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet-Rutte III. Tot 1 november 2019 was zij tevens viceminister-president en dat is zij opnieuw sinds 14 mei 2020. Mevrouw Ollongren was van 18 juni 2014 tot 26 oktober 2017 wethouder van Amsterdam en in september 2017 werd zij daar waarnemend burgemeester. In 2011-2014 was zij secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken. Eerder was zij plaatsvervangend secretaris-generaal op dat ministerie en daarvoor onder meer directeur-generaal economische politiek en directeur integratie en strategie van het ministerie van Economische Zaken. 

 

 

 

Drs. Cora van Nieuwenhuizen - Wijbenga

Minister van Infrastructuur en Waterstaat

 

 

 

Drs. Cora van Nieuwenhuizen begint haar loopbaan in 1987 bij de Credit Lyonnais Bank Nederland in Tilburg. Vanaf 1991 tot 2007 doet zij de bedrijfsvoering van een dierenartsenpraktijk in Oisterwijk en werkt zij als freelance economisch geografe.
In 2007 wordt ze lid van het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, waar ze onder meer belast is met mobiliteit, infrastructuur, toezicht op de Waterschappen en Eindhoven Airport. 
Cora van Nieuwenhuizen is van 17 juni 2010 tot 1 juli 2014 lid van de Tweede Kamer voor de VVD. Ze is onder meer woordvoerder integratie, asielbeleid en sociale zaken en voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Financiën.
Op 1 juli 2014 wordt mevrouw van Nieuwenhuizen lid van het Europees Parlement voor de VVD. Hier is ze onder meer lid van de commissie Economische en monetaire zaken (ECON), rapporteur Fintech en Benchmarks en lid van de enquêtecommissie naar aanleiding van de Panama Papers.
Op 26 oktober 2017 is Cora van Nieuwenhuizen benoemd tot minister van Infrastructuur en Waterstaat in het kabinet-Rutte III.

 

 

 

Roderik van Grieken

Dagvoorzitter

 

 

 

Met een enorme passie voor retorica heeft Roderik 20 jaar geleden het Nederlands Debat Instituut opgericht. Regelmatig analyseert hij politieke debatten op radio en televisie. Maandelijks presenteert hij in het programma ‘Dit is de dag’ op NPO Radio 1, de Debatprijs. Roderik was medeorganisator van het RTL4 verkiezingsdebat en gaf hierover live commentaar op het online platform van RTL nieuws. Maar Roderik wordt ook regelmatig gevraagd om zijn professionele mening te geven over verschillende actualiteiten. Zo was hij na afloop van de Provinciale Statenverkiezingen te zien bij ‘Jinek’ en besprak hij zowel in ‘6Inside’ als in ‘Spijkers met Koppen’ het ‘Debat Rutte en Baudet’.

 

 

 

Maxime Verhagen

Voorzitter Bouwend Nederland

 

 

 

Maxime, voorzitter sinds 2013, wil voor de leden van Bouwend Nederland zichtbaar, benaderbaar en aanspreekbaar zijn. Hij doet zijn werk voor de vereniging graag samen met de leden en de bestuursleden: “Dat zijn immers de echte ondernemers die de sector door en door kennen. Het is een ondernemersclub en geen politieke club." Daarnaast is hij ook vice-voorzitter bij VNO-NCW.

 

 

 

Fries Heinis

Algemeen directeur Bouwend Nederland

 

 

 

Fries Heinis is vanaf 1 oktober 2014 als algemeen directeur verbonden aan Bouwend Nederland. Vóór zijn aantreden was Fries acht jaar lang directeur van de Vereniging van Waterbouwers. Eerder was hij werkzaam bij VNO-NCW, de KNVB en de Tweede Kamer-fractie van de VVD. Hij kent de wereld van het verenigingsmanagement, de belangenbehartiging en de bouw- en infrasector dus goed. Zijn belangrijkste opgave voor de komende jaren is het versterken van de binding met leden. 'De leden komen wat mij betreft op de eerste, tweede en derde plaats.'

 

 

 

Joep Rats

Directeur Beleid & Vereniging Bouwend Nederland

 

 

 

Joep Rats is sinds december 2010 verbonden aan Bouwend Nederland als directeur Beleid & Vereniging. 'Topprioriteit voor ons blijft het stabiliseren dan wel vergroten van het bouwvolume. Nederland is nog niet af.' Joep was voorheen onder meer lid van het managementteam van het gezamenlijke beleidsbureau van VNO/NCW en MKB-Nederland. Daarvoor was hij secretaris Economische Zaken van MKB Nederland.

 

 

 

Lennard Heij

Directeur BAM Infra bv | Bestuurslid Bouwend Nederland

 

 

 

Lennard Heij is directeur binnen BAM Infra bv. Hij is vanuit die functie nauw betrokken bij het verwerven en realiseren van grote infrastructurele projecten. In januari 2019 is hij toegetreden tot het dagelijks bestuur van Bouwend Nederland. 

De bouwsector staat voor grote reeksen in een snel veranderende samenleving. De complexiteit van de maatschappelijke opgave neemt toe door de hoge eisen die gesteld worden aan de gebouwde omgeving. Nieuwe technieken zijn beschikbaar om deze opgave te realiseren. Lennard draagt ​​graag bij om met de sector op deze veranderingen in te spelen. Om een ​​gezonde en toekomstbestendige sector te hebben vindt Lennard een goede samenwerking tussen partijen van groot belang. Zijn aandachtsgebieden zijn aanbesteden & contracteren, digitalisering en circulariteit.

 

 

 

Alexander Rinnooy Kan

Emeritus Hoogleraar Economie en

Bedrijfskunde

 

 

 

Alexander Rinnooy Kan is emeritus hoogleraar Economie en Bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij o.a. commissaris bij Siemens en Teijin, en voorzitter van de Raad van Toezicht bij Rijksmuseum Boerhaave, de Balie, Manifesta en EYE. Sinds september 2013 bekleedt hij de rol van vice-voorzitter van de Worldconnectors. Alexander Rinnooy Kan was tussen 2015 en 2019 Eerste Kamerlid voor D66 en tussen 2006 en 2012 kroonlid en voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). Daarvoor was hij voorzitter van VNO-NCW, Rector Magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam en lid van de Raad van Bestuur van de ING Groep. Hij studeerde wiskunde aan de Universiteit Leiden en Econometrie aan de Universiteit van Amsterdam. In 1976 promoveerde hij in de wiskunde aan de UvA.

 

 

 

Ellen van Bueren

Professor of Urban Development Management at TU Delft

 

 
 
Ellen van Bueren is hoogleraar Management van Stedelijke Ontwikkeling aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. In haar onderwijs en onderzoek richt zij zich op het begrijpen en vormgeven van processen van duurzame stedelijke ontwikkeling in het algemeen, en het belang van integrale samenhang, ook als het gaat om specifieke transities op het gebied van circulariteit, energie en klimaatadaptatie. Met haar groep ontwikkelt zij bruikbare benaderingen, methoden en instrumenten die actoren in de gebouwde omgeving in staat stellen om om te gaan met de complexiteit en dynamiek van de vele publieke en private actoren en besluitvormingsniveaus. Zij is betrokken bij meerdere transdisciplinaire onderzoeks- en onderwijsomgevingen, waaronder het AMS Institute for Advanced Metropolitan Solutions in Amsterdam, het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability, het ACCEZ programma met de provincie Zuid-Holland en VNO-NCW West en de Master City Developer opleiding voor professionals in gebiedsontwikkeling.

 

 

 

Henri Bontenbal

Strategie Consultant bij Stedin Groep

 

 
 
Henri Bontenbal studeerde natuurkunde aan de Universiteit van Leiden en werkt sinds 2007 in verschillende functies aan de energietransitie. Op dit moment is hij strateeg bij netbeheerder Stedin. Daar legt hij zich toe op de strategie-executie van Stedin Groep en werkt hij aan verschillende energietransitie gerelateerde thema’s, zoals de toekomst van de energievoorziening, energiebeleid, de impact daarvan op elektriciteits- en gasnetten. Daarnaast staat hij op nr. 18 van de kandidatenlijst van het CDA voor de Tweede Kamer.
 

 

 

Prof. Riek Bakker

Stedenbouwkundige

 

 
 
Prof. H.E. (Riek) Bakker (geboren op 11 november 1944 in Amsterdam,
opgegroeid in Meppel) is een Nederlandse stedenbouwkundige. Haar bekendste
projecten zijn de Kop van Zuid in Rotterdam en Leidsche Rijn in Utrecht. Bakker
begon haar loopbaan bij Bureau Zandvoort. Zij richtte in 1977 met collega Ank
Bleeker een bureau voor tuin- en landschapsarchitectuur op. In 1984 won zij de
prijsvraag Parc de la Vilette in Parijs. Van 1986 tot 1991 was zij directeur
Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam. Aansluitend was zij van 1991 tot
1993 directeur van de Rotterdamse dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting. In
1994 was Riek Bakker medeoprichter van BVR, een adviesbureau voor stedelijke
ontwikkeling, landschap en infrastructuur, waar zij directeur was tot 2007. In de
periode 1997 - 2001 was zij hoogleraar stedenbouwkunde aan de Technische
Universiteit Eindhoven. In 2004 richtte zij Riek Bakker Advies op van waaruit zij
tot op de dag van vandaag haar projecten bestiert. In juni 2010 werd Riek Bakker
door het Ministerie van Economische Zaken benoemd tot
Aanbestedingsambassadeur. Vanuit deze rol bracht zij actief bij bestuurders van
overheden het belang van goed aanbesteden onder de aandacht. Tevens was zij
Project Directeur “Schiedam in Beweging”, begeleiding van de A4 door
Schiedam, Gezagvoerder Cockpit Hart voor de Binnenstad Gemeente Roosendaal
en initiatiefnemer Visie Krimpenerwaard.
In 2014 werd haar werk bekroond met de ARC Oeuvre Award en in 2015 werd zij
geridderd in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

 

 

 

Mathijs Bouman

Econoom en journalist

 

 
 
Mathijs Bouman is econoom en journalist. Hij is vaste columnist van Het Financieele Dagblad en redacteur (“huiseconoom’) van Nieuwsuur. Na zijn promotie in 1998 werkte Bouman als onderzoeker en docent aan de UvA, de VU en de Universiteit Leiden. Daarna ging hij de journalistiek in, o.a. als adjunct-hoofdredacteur van het zakenblad FEM Business. Tussen 2003 en 2005 werkte Bouman bij de Nederlandsche Bank.

 

 

 

Joanne Meyboom-Fernhout

Managing Director Siemens Smart Infrastructure

 

 
 
Na haar studie mijnbouwkunde aan de TU Delft vertrok ir. Joanne Meyboom-Fernhout naar het buitenland en is zij werkzaam geweest over de hele wereld voor met name Dow Chemicals. In die periode heeft zij in diverse commercieel-technische development functies gewerkt, waarbij betaalbaarheid en uitvoerbaarheid twee belangrijke graadmeters waren voor de ontwikkelde oplossingen. Na haar terugkeer in Nederland heeft zij veertien jaar voor het energiebedrijf Eneco gewerkt, zowel in beleidsfuncties als ook in technisch-operationele functies. Sinds 2016 is zij werkzaam bij Siemens, waar haar business Smart Infrastructure op intelligente wijze energiesystemen, gebouwen en industrieën verbindt om de manier waarop we leven en werken aan te passen en te laten evolueren. Daarnaast is zij president van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI).

 

 

 

Biense Dijkstra

Algemeen directeur van Bouwgroep Dijkstra Draisma

 

 
 
Biense Dijkstra biedt met zijn bouwbedrijf een breed aanbod in zorg, onderwijs, recreatie, kantoren en woningbouw. Maar ze zijn alles behalve traditioneel ingesteld. Vanuit de visie om verantwoordelijk te zijn voor de gehele levensduur van een project, Total Cost of Ownership, heeft Bouwgroep Dijkstra Draisma zich razendsnel ontwikkeld tot een koploper in de markt. De bouwgroep is niet alleen een aannemer, maar vooral een aanbieder van duurzame, innovatieve en circulaire producten.
Er ligt een enorme opgave voor de bouwsector én voor de Nederlandse maatschappij. Voor 2050 moeten er alleen al zeven miljoen woningen gasloos worden gemaakt. Dit zijn duizend per dag. Daar komt de utiliteitsbouw nog eens bij. De beweging naar industrieel en conceptmatig bouwen is noodzakelijk om uiteindelijk aan de immense opgave van de energietransitie te kunnen voldoen.
Bouwgroep Dijkstra Draisma investeerde (juist tijdens de crisis) fors in het productieproces, onder andere in de aanschaf van robots voor de duurzame gevelfabriek. Maar verduurzamen bestaat volgens Biense Dijkstra niet alleen uit slimme techniek en rekensommetjes. Hij wil, samen met zijn medewerkers en ketenpartners, de functies van gebouwen en hoe mensen ermee omgaan veranderen. Omdat ze geloven dat een leefbare wereld niet alleen een technische uitdaging is, maar vooral een sociale uitdaging betreft.

 

 

 

Bernard Wientjes

Voorzitter van de Taskforce Bouwagenda

 

 
 
Bernard Wientjes is de voorzitter van de Taskforce Bouwagenda. Voor deze functie bekleedde hij invloedrijke posities binnen het Nederlands bedrijfsleven. Zijn meest bekende functie was zijn voorzitterschap van werkgeverskoepel VNO-NCW.
Deze functie bekleedde hij vanaf 2005 tot medio 2014. Ook was hij in die periode vicevoorzitter van de Sociaal Economische Raad. Naast voorzitter bij De Bouwagenda en de Raad van Commissarissen van KPMG N.V., is Bernard Wientjes ook wisselleerstoelhouder Ondernemen en Leiderschap aan de Universiteit Utrecht.
Bernard Wientjes heeft de afgelopen jaren “alle kikkers in de kruiwagen gebracht” in de bouwsector om gezamenlijk aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving en de innovatie van de bouwsector te werken. Nu de Bouwagenda stopt met haar bestaan roept hij op tot nationale regie op de opgave. Die opgave is zo groot en complex dat we af moeten van alle versnippering. “We hebben een minister nodig voor Bouw en Ruimtelijke Ordening”.
.

 

 

Angelina van Weerdenburg

Debatleider | Strategisch communicatieadviseur en woordvoerder Bouwend Nederland

 
 
Angelina is strategisch communicatieadviseur en woordvoerder bij Bouwend Nederland. Haar passie is het begrijpelijk maken van complexe materie en het verbinden van diverse belangen. Angelina leidde voor Bouwend Nederland al verschillende webinars en online rondetafelgesprekken, onder andere over het protocol Samen veilig doorwerken en de Zwaarwerkregeling. Ook de reputatiecampagne #doorbouwers is van haar hand.
event tickets
 event tickets