Rick Pleijhuis

In 2013 heeft Rick Pleijhuis de studie geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen ‘cum laude’ afgerond en werd hij verkozen tot ‘student-van-het-jaar’ van de faculteit der Medische Wetenschappen. In 2018 ontving hij de ‘Zorginnovatieprijs’ van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Rick Pleijhuis is initiatiefnemer van OSAsense, een screeningstool voor slaapapneu in de eerste lijn. Een methode om patiënten met een hoog risico op slaapapneu sneller op te sporen, zodat ze eerder verwezen - indien nodig - behandeld kunnen worden. Medio 2016 tot eind 2017 werd een validatiestudie onder meer dan 100 huisartsen in Twente uitgevoerd en begin dit jaar ontving hij de nominatie ‘Beste zorginnovatie van Nederland’ (door Provincie Overijssel). Inmiddels is in Oost-Nederland een implementatiepilot gestart.

 

Screening op obstructief slaapapneu (OSA) in eerste lijn

Huisartsen, maar ook tandartsen worden steeds vaker geconfronteerd met patiënten die snurken en klagen over slecht slapen. Er wordt dan ook vaker dan voorheen naar slaapklinieken doorverwezen. Screenen in de eerste lijn door middel van een vragenlijst en het nachtelijk meten van zuurstof door middel van een saturatiemeter lijkt een effectieve en efficiënte manier om te beslissen om wel of niet door te verwijzen voor verder apneu-onderzoek.

 

Leerdoelen:

 1. Bekend raken met de prevalentie en (co)morbiditeit van OSA.
 2. Bekend raken met OSAsense als screeningsinstrument voor OSA.        
 3. Belangrijkste indicatiegebieden voor inzet van OSAsense.
 4. Toepassing van OSAsense voor titratie van de MRA.
 5. Herkennen van belangrijkste uitingsvormen van OSA.
 6. Inzicht in huidige knelpunten ten aanzien van OSA diagnostiek.

 

   __________________________________________________________

 

Hans Carpay

Dr. Hans Carpay is sinds 1997 neuroloog in ziekenhuis Tergooi, gevestigd in Hilversum en Blaricum, met speciale aandacht voor (kinder-)epilepsie en migraine/hoofdpijn. Op deze gebieden is hij ook wetenschappelijk actief. Hij was van 2016-9 voorzitter van de medische staf van Tergooi. Hij is lid van de RVT van het Koninklijk Epilepsie Fonds en van het medisch tuchtcollege.

 

   __________________________________________________________________

 

Arthur van Es

Slaapdetectie & 'City Safety'

 

   _________________________________________________________

 

Nico de Vries

1956  geboren te Rotterdam

1982  geneeskunde, Vrije Universiteit

1982 - 1986 opleiding keel, neus oorheelkunde Vrije Universiteit

1986  promotie geneeskunde, Vrije Universiteit

1986 -1994 staflid afdeling keel, neus oorheelkunde Vrije Universiteit

1994 - heden KNO-arts OLVG West

2014 - heden gasthoogleraar keel, neus, oorheelkunde, Universiteit van Antwerpen.

2015 - heden hoogleraar Tandheelkundige Slaapgeneeskunde, ACTA

Nico de Vries schreef meer dan 170 publicaties in internationale en nationale peer reviewed tijdschriften, was redacteur van 17 boeken, schreef meer dan 70 hoofdstukken in boeken, en hield meer dan 300 (inter)nationale wetenschappelijke presentaties.

 

Leerstoel Tandheelkundige slaapgeneeskunde

Nederland en het ACTA is uniek met de leerstoel tandheelkundige slaapgeneeskunde. De bedoeling ervan is, om de rol van de tandarts in diagnostiek en behandeling van obstructief slaap apneu (OSA) te vergroten. De tandarts is bij uitstek toegerust om een OSA-specifiek onderzoek van de mondholte te verrichten. Eventuele verdachte bevindingen in combinatie met enkele voor OSA specifieke anamnestische klachten, kunnen een reden zijn een patiënt te (laten) verwijzen voor een slaapregistratie. De behandeling van OSA met een MRA (alleen, of in combinatie met andere behandelingen zoals bijv. positie therapie) wordt inmiddels veel toegepast. Welke nieuwe ontwikkelingen en onderzoeken staan er in de steigers?

 

   _________________________________________________________________

 

Ru-shan Goey

Ru-shan Goey heeft in 2009 zijn studie tandheelkunde aan het ACTA afgerond en heeft daarna geneeskunde gestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In 2015 is hij zijn opleiding MKA-chirurgie gestart aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Wekelijks heeft hij multidisciplinair overleg met kno-artsen, neurologen en longgeneeskundigen over OSA.

 

Overzicht van recente slaapgeneeskundige publicaties

Ru-shan Goey zal een overzicht geven van de wetenschappelijke literatuur die recent verschenen is op het gebied van MRA-behandeling bij OSA-patiënten en gerelateerdeandere interessante publicaties. ‘Waar staan we nu en waar gaan we naartoe?’ is de kern van deze presentatie.

 

   _________________________________________________________________

 

Klaas van Kralingen

Sedert 1989 is Klaas van Kralingen betrokken bij de diagnose en behandeling van slaap apneu patiënten. Tijdens zijn opleiding tot longarts werd voor het eerst ervaring opgedaan met de behandeling van slaap apneu. Na een aantal jaren wetenschappelijk onderzoek volgde een promotie op het gebied van de ademhaling in de slaap in 1999. In diverse ziekenhuizen werd het initiatief genomen tot multidisciplinaire behandeling van ademhalingsstoornissen in de slaap. Klaas van Kralingen is veel betrokken bij onderwijs en nascholing op het gebied van de slaap. Hij is bestuurslid van de Federatie Algemene Slaap Centra (FSC) en de Slaap Geneeskunde Vereniging Nederland (SVNL) en werkzaam als longarts-somnoloog bij SEIN te Zwolle.

 

De meerwaarde van een polysomnografie

De gouden standaard voor slaap onderzoek is polysomnografie (PSG). Na enkele decennia is duidelijk, dat de gouden standaard, net als elk diagnostisch onderzoek beperkingen kent. Na een introductie in de basics van slaap onderzoek wordt de toehoorder meegenomen aan de hand van klinische voorbeelden in de wereld van ambulante en klinische polysomnografie. Alternatieve diagnostische mogelijkheden   en toekomst perspectieven komen aan bod.

Leerdoelen:

 1. Basis slaap onderzoek
 2. Klinische gebruik PSG voor slaap zorgverleners                                            
 3. Alternatief slaaponderzoek                                     

 

   _________________________________________________________

 

Alexander Verhelst  

Alexander Verhelst studeerde in 2013 af aan ACTA als tandarts. Tijdens zijn werkzame jaren werd de interesse aangewakkerd voor zowel de parodontologie als de behandeling van OSA patiënten. In 2016 is hij begonnen aan de post-graduate opleiding, Oral Health Sciences, met de richting parodontologie. In juni van dit jaar hoopt hij zijn bul in ontvangst te mogen nemen. Het doen van wetenschappelijk onderzoek is één van de belangrijke speerpunten van deze studie.
Vanwege de interesse voor beide vakgebieden was het bedenken van een geschikt onderzoeksonderwerp geen lastige opgave.

 

Relatie tussen parodontitis en OSA

Tijdens de presentatie zal u bijgepraat worden over het onderzoek van Alexander Verhelst en zal er besproken worden wat mogelijke raakvlakken van twee ogenschijnlijk verschillende vakgebieden kunnen zijn.

 

Leerdoelen:

 1. Hoe wordt er anno 2018 naar parodontitis gekeken?
 2. Welke mogelijke raakvlakken zijn er met parodontitis en OSA
 3. Moeten parodontitis patiënten standaard op OSA gescreend worden

   _________________________________________________________

 

Martin Appelo

Martin Appelo (1962, dr.) werkt als vrijgevestigd psycholoog, gedragstherapeut, spreker, radio- en tv-deskundige en auteur. Zijn expertise ligt op het gebied van veerkracht, narcisme, motivatie en gedragsverandering.

 

Waarom veranderen- zeker bij slaapproblemen-meestal mislukt

Aan de hand van casussen illustreert Martin Appelo het wel of niet gedisciplineerd volgen van een stimulus controle programma voor het inslapen.

 

Leerdoelen

 1. Begrijpen (en accepteren) dat gedragsverandering meestal mislukt
 2. Kunnen werken met de formule voor duurzame gedragsverandering
 3. Kennis hebben van een stimulus controle programma voor inslapen
 4. Begrijpen (en accepteren) dat mensen liever pillen slikken dan met dit programma werken

 

 

 

 

 

 

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren