Sprekers

                                    P. Zuurbier en A. Karsten

 

 

 

 

 

Hoe kijkt de orthodontist naar OSAS patiënten.

 

Welke factoren spelen een belangrijke rol bij het aanmeten van de MRA met als uitgangspunt de verschillende occlusies. Hoe worden tandstandsveranderingen beperkt tijdens tijden het dragen van een MRA. 

Een aantal case-reports van gecombineerde orthodontisch/chirurgische behandelingen zullen worden besproken.

 

 

CV A. Karsten

 

1994-2000 ACTA tandheelkunde

2001-2005 UZ Gent Orthodontie

2007 Eigen praktijk met Petra Zuurbier (en later Nicoline van der Kaaij) in Heemstede

2011-heden Naast orthodontie behandel ik ook OSAS patiënten

2018 slaapgeneeskundige certificaat van de NVTS

 

 

CV  P. Zuurbier

 

VWO Bonhoeffer college te Castricum                                                                       1981-1987

Koninklijk Instituut Marine                                                                                           1987-1989

Tandheelkunde, UvA, ACTA, Amsterdam                                                                   1989-1995

Tandarts bij Tandjeugdzorg Den Haag                                                                        1995-1996

Specialisatie orthodontie, ACTA              , Amsterdam                                               1996-2000

Consultant orthodontist schisisteam Erasmus, Rotterdam                                          2000-2004

Morth examen, Royal College of surgeons Edinburgh                                                2001

Mede-eigenaar Orthodontisten Heemstede                                                                2001-heden

Penningmeester NVVO                                                                                               2009-2013

Consultant orthodontist schisisteam Amsterdam MC, locatie AMC                            2012- heden

Accreditatie Tandheelkundig Slaapgeneeskundige NVTS                                          2018  

Staflid afdeling orthodontie ACTA                                                                                2019-heden

Bestuur European Cleft Palate Craniofacial Association                                            2019-heden  

Bestuur Sumbing Bibir                                                                                                2019-h

 

 

----------------------------

 

Dr. S. Gouw

 

 

 

 

TMD: The Maleficent Dysfunction 

Omschrijving: Pijn en disfunctie van het kauwstelsel komt veel voor en kan zeer hinderlijk zijn in het dagelijks leven, maar óók bij de behandeling met een MRA. In deze voordracht worden de meest voorkomende TMDs, in relatie tot MRA-gebruik, de herkenning en behandeling hiervan uiteengezet. 

 

Dr. Simone Gouw is sinds 2009 werkzaam als orofaciaal en psychosomatisch fysiotherapeut in een grote paramedische praktijk in Utrecht, waar zij zowel laag- as hoog-complexe orofaciale klachten diagnosticeert en behandeld.Daarnaast werkt zij als fysiotherapeut-gnatholoog en weten-schappelijk docent op het Radboudumc binnen de opleiding Gnathologie. Naast onderwijs en onderzoek ziet zij daar binnen een multidisciplinair team op het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde hoog-complexe casuïstiek. Haar promotieonderzoek naar bruxisme, waarvoor zij veel heeft gewerkt met polysomnografisch onderzoek, heeft zij in mei 2018 met succes afgerond. Zij is tevens betrokken bij het masteronderwijs op de Hogeschool Utrecht, Hogeschool Arnhem-Nijmegen en Universiteit Gent. 

 

 

------------------------------

 

E. van Tongeren

 

 

 

 

MRA - Technische aspecten

 

Overzicht van het productieproces. Belangrijkste knelpunten en mogelijke aanpassingen tijdens de serviceperiode.

 

Opleiding:

2000-2004 Instituut voor Tandtechniek (IVT Nieuwegein -Beroepsonderwijs)                             1996-1999 Atelier Ben van Helden - goudsmid (goudsmid-gezel Utrecht)                                  1992-1996 Universiteit Utrecht [fac Ruimtelijke Wetenschappen] -MSc Milieukunde:

Interdisciplinair opgezet doctoraalprogramma bestaande uit een basisdeel en een differentiatiedeel. Het differentiatiedeel bevat: hydrologie, bodemkunde, hydro-ecologie, GIS, Remote sensing, milieutechnologie, atmosferische chemie en milieu -en gedrag.

Hierbij had ik de volgende keuzevakken: Natuurontwikkeling en -beheer, Chemie van water en bodem, Environmental impact assessment en Milieutoxicologie.

Mijn afstudeeronderzoek betrof het in kaart brengen van de bodem en waterkwaliteit en de vegetatie van een deel van de Ob-rivier in Siberie (undisturbed lowland ecosystems along the Ob river - western Siberia)

1989-1992 Universiteit Utrecht [fac Aardwetenschappen] -propedeuse Geologie                    

1983-1989 RSG Lochem - VWO

 

Ervaring:

2015-heden: Lab Manager / senior-tandtechnicus bij Goedegebuure Somnomed-Arnhem    Service-lab voor mandibulaire repositie apparatuur (mra) ook wel antisnurkbeugels

2011-2015: tandtechnicus bij Goedegebuure tandtechniek-Ede

1999-2010: tandtechnicus (prothese) bij Feniks tandtechniek-Woerden

1996-1999: onderbreking Milieukunde loopbaan als goudsmid gezel,                                    bewuste keuze voor verdieping in ambachtelijk vak gemaakt         

 

 

 ------------------------------

 

Drs. J. Baggen

 

 

 

 

Failures en rariteiten in de MRA praktijk

 

Drs.J. Baggen heeft in 1983 de studie Tandheelkunde afgerond aan de KU Nijmegen. Vanaf 1983 werkzaam in de algemene praktijk in een eerstelijns Gezondheidscentrum. Sinds 2011  erkend tandarts-gnatholoog door de NVGPT , tandarts-slaapgeneeskundige door de NVTS en  momenteel lid van de wetenschappelijke - en richtlijnen commissie van de NVTS.  Ze is op de UMC Radboud Nijmegen werkzaam als cursus leider en docent PAOT tandarts-slaapgeneeskundige. Daarnaast is zij lid van het slaapteam van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. Als tandarts-gnatholoog, werkt zij reeds 6 jaar in een verwijspraktijk voor parodontologie/implantologie /endodontologie en gnathologie in Nijmegen. Zij werkt op het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) en is bezig met een promotieonderzoek over TMD-pijn en neuropathische pijn

 

 

------------------------------

 

H.P. Volkers

 

 

 

 

Failures en rariteiten in de MRA praktijk

 

HP Volkers is in 1983 afgestudeerd als tandarts aan de UvA te Amsterdam. In 2002 heeft hij de opleiding als tandarts gnatholoog in het UMC Utrecht afgerond.  In 2012 is hij door de NVTS geaccrediteerd als tandarts slaapgeneeskundige.

HP Volkers werkt 3 dagen in zijn algemene praktijk in Maarssen. Twee dagen werkt hij als tandarts gnatholoog in het CBT in het St Antonius ziekenhuis in Utrecht en Nieuwegein. In 2007 heeft hij daar de eerste MRA’s geplaatst. De jaren daarna zijn de aantallen zo sterk gestegen dat hij deze werkzaamheden in het ziekenhuis heeft overgedragen aan andere collega’s. Hij maakt MRA’s in zijn eigen praktijk en is als gnatholoog betrokken bij MRA behandelingen waarbij complicaties optreden.

 

 

------------------------------

 

Dr. H. Hardeman

 

 

 

 

De rol van de patiënt(vereniging) in het team. Kansen en beperkingen.

 

Ik ben sinds 2001 huisarts, sinds 2012 in Andelst/Herveld in de Betuwe.

En sinds 2014 gediagnostiseerd apneu patiënt en CPAP gebruiker. In 2017 ben ik voorzitter van de ApneuVereniging geworden

 

Ik zal oa tijdens de voordracht vertellen hoe mijn Apneuverhaal zich door de jaren heeft ontwikkeld.

 

  ------------------------------

 

Dr. M. Eijsvogel

 

 

 

 

 OSA op weg naar Value Based Health Care? 

Wat komt er allemaal op ons af? Over Personalised Medicine, Fenotypes, PROM’s en VBHC!

 

Dr. Michiel M.M. Eijsvogel is Longarts en Somnoloog Medisch Spectrum Twente Enschede, gewezen secretaris sectie slaap van de NVALT en voorzitter OSAS-richtlijn 200

 

 

------------------------------

 

Dr. M.L. Tan

 

 

 

 

1. OSA netwerk

 

Patient Journey in een multidiscipliniare setting - waar gaan we naar toe?

Diagnostiek voor slaapstoornissen / slaapapneu

Kansen en bedreigingen

 

2. Nieuwe behandelingen vanuit KNO-oogpunt

 

Aanvulling op CPAP of vervanging?

Slaap Positie Trainer (SPT), barbed wire expansion sphincter plasty en n. hypoglossus stimulatie

 

 

Dr. M.L. Tan (Liane) 1976 

Sinds 2010 KNO-arts in Tergooi Blaricum/Hilversum met aandachtsgebied slaapapneu. 

Opgeleid in het Erasmus MC (2002 – 2010) en gepromoveerd in 2009 aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam op een basaal elektrofysiologisch onderwerp over centraal auditieve verwerking. Sinds 2018 is zij niet-universitair opleider gelieerd aan OOR VUMC.  Van 2015 tot 2020 is zij bestuurslid geweest van de Nederlandse KNO-vereniging en redactielid van het Nederlands Tijdschrift voor Keel-Neus-Oorheelkunde. In 2019 was zij mede-auteur van het visiedocument “KNO-zorg in een vergrijzende samenleving” en is zij aangetreden als voorzitter van de KNO-Speerpuntencursus.

 

 

------------------------------

 

Dr. K. van Dijk

 

 

 

 

Uitgelicht: REM-slaap gedragsstoornis

 

De REM-slaapgedragsstoornis (RBD) is een parasomnie in de REM-slaap waarin dromen uitgeleefd worden. Het schoppen, slaan en schreeuwen is gerelateerd aan een verlies van spieratonie in dit slaapstadium. RBD kan optreden in het kader van diverse neurologische aandoeningen, maar ook een voorspeller zijn voor de latere ontwikkeling van neurodegeneratieve ziekten, zoals de ziekte van Parkinson.

 

 

Dr. Karin van Dijk is neuroloog en sinds 2019 werkzaam bij het Slaap-Waakcentrum SEIN in Heemstede en Zwolle.  Nadat zij haar opleiding Geneeskunde aan het VU Medisch Centrum (VUMC) afrondde promoveerde zij in 2014 op een onderzoek naar eiwitten in hersenen en hersenvocht bij de ziekte van Parkinson. Haar opleiding tot neuroloog volgde zij aan het Amsterdam UMC, locatie VUMC. Zij heeft een speciale belangstelling voor aandoeningen op het grensvlak van slaap en neurologische bewegingsstoornissen. In het bijzonder voor de REM-slaap gedragsstoornis wat haar aandachtsgebied voor 

 

 

-----------------------------

 

 

Drs. S. Houtepen-Strong

 

 

 

 

De (vaak) onbegrepen restschade en hormonaal disfunctioneren.  

 

Mevrouw drs. Sandra Houtepen-Strong, gezondheidswetenschapper en ervaringsdeskundige, laat ons meelopen langs de lichamelijke, psychische en sociale gevolgen van slaapapneu.  Na afloop bent u wakker geschud !

 

 

------------------------------

 

Erik van Muiswinkel

 

 

 

 

Samen Slapen?

 

Erik van Muiswinkel is een echte kleinkunstenaar: sinds 1985 is hij achtereenvolgens en/of tegelijkertijd acteur, zanger, cabaretier, tekstschrijver en programmamaker. De meeste mensen kennen hem van zijn even treffende als geestige imitaties, o.a. in de televisieprogramma's Kopspijkers en Studio Spaan (beiden VARA) en nog veel langer geleden in het panel van het eveneens zeer goed bekeken consumentenprogramma Ook dat nog! (KRO). Op 31 december 2010 werd zijn eerste Oudejaarsconference uitgezonden, die hij met medewerking van een aantal zeer goede collega’s op verzoek van de VARA maakte. In 2012 volgde met succes een tweede ‘oudejaars’.
In het theater vormde hij een sterk duo met Diederik van Vleuten, met wie hij na ruim 11 jaar samenwerken in 2009 een afscheidstournee hield. In 2014 kreeg Erik de Poelifinario prijs voor zijn voorstelling ‘Schettino!’.
Erik voelt zich op z'n gemak op het podium, of het nu op televisie, in een muziekzaal, theater of buurthuis is. Hij trekt daarbij graag met anderen op, maar volgt tegelijk duidelijk zijn eigen pad. Dat zijn principes hem soms meer kosten dan opbrengen, neemt hij op de koop toe.

 

 

 

save the date
 save the date