Evening Symposium: 'From predominant negative symptoms to better daily functioning - what can we offer schizophrenic patients today?'

Deelnemer

Recordati houdt u graag op de hoogte van relevante informatie over uw vakgebied.

In het kader van GDPR leeft Springer de wet- en regelgeving na zoals deze wordt gesteld door deze wet. Voor deze nascholing geldt dat het een samenwerking betreft tussen Springer en Recordati en dat zij elk hun eigen doel en middelen bepalen in de verwerking van persoonsgegevens. Springer en Recordati zijn daarmee afzonderlijk verwerkingsverantwoordelijken. De privacyvoorwaarden die van toepassing zijn vindt u hier: Springer Healthcare & Recordati