Achtergrondinformatie over de sprekers:

 

drs. Wim Schuwirth

Op het congres “Ohne Befund kein Grund?” staat het begrip objectiveren centraal. Wat verstaan wij onder dit begrip? Hoe verhoudt zich het begrip objectiveren met de term “bevindingen”. Wim Schuwirth, ruim twintig jaar werkzaam geweest al medisch adviseur ten behoeve van de advocatuur aan de slachtofferzijde, zal hierover een beschouwing houden in taalkundige, filosofische en natuurwetenschappelijke zin. Deze beschouwing dient als inleiding tot hetgeen medisch specialisten ons zullen vertellen over de vraag wanneer wij van “Befund” kunnen spreken en wat de juristen ons zullen vertellen over de vraag wanneer er een “Grund” is voor de gang van het recht.​

 

dr. Frans van den Wildenberg 

Als voormalig traumachirurg verricht hij expertise-onderzoeken op verzoek van verzekeringsmaatschappijen, advocaten en rechters bij personen met aandoeningen van het steun-, en bewegingsapparaat. 
Deze verzoeken worden gedaan in het kader van letselschade-procedures, medische aansprakelijkheidsdiscussies en bij claims op een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

 

dr. Jan Weerts

Jan Weerts is radioloog bij het MRI Centrum Tiel. 

 

 

 

 

 

dr. Ernst van den Doel

Ernst van den Doel volgde zijn opleiding tot neuroloog in de Kliniek voor Neurologie van de Rijksuniversiteit Utrecht. In 1987 vestigde hij zich in de ziekenhuizen in Baarn en Soest die, via fusie, uitgroeiden tot het huidige Meander Medisch Centrum. In 1988 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Sinds 2011 is hij tevens werkzaam in de Bergman Clinics Naarden, een kliniek die zich bezighoudt met problemen van het bewegingsapparaat.

Al meer dan 25 jaar verricht hij neurologische expertises binnen elk juridisch en verzekeringstechnisch kader. Hij is lid van de Werkgroep Neurologische Expertise en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische rapportage (NVMSR). Hij verzorgde voordrachten en publicaties over tal van aspecten van de neurologische expertise.

 

dr. John Schoutrop

John SchoutropJohn Schoutrop heeft sinds 2000 een privépraktijk als psychiater. In de jaren daarvoor heeft hij een lange periode gewerkt in ziekenhuizen en GGZ-instellingen. Hij heeft ruime ervaring op het gebied van de behandeling van de zeer diverse psychiatrische problematiek en als psychotherapeut. Gedurende zijn hele loopbaan is hij betrokken geweest bij  de opleiding van artsen, klinisch psychologen en psychotherapeuten. Naast het werken in zijn praktijk is hij als consulent verbonden aan een aantal psychotherapiepraktijken en bij het bedrijf Ergatis (Arbeid en gezondheid).

Een boeiende nevenactiviteit is zijn bemoeienis met de duikgeneeskunde, waar hij zich met name richt op de problemen binnen zijn eigen vakgebied.

 

mr. Jaap Spier

Jaap Spier was tot 1 september jl. werkzaam als advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. Na zijn studie heeft hij eerst 3 jaar gewerkt als advocaat bij een Rotterdams kantoor. Na dienstverbanden als wetenschappelijk medewerker burgerlijk recht aan de RU Leiden en bedrijfsjurist bij Unilever, werd hij hoogleraar burgerlijk recht aan de KU Brabant. Sinds 1977 is hij Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad. In oktober 2010 kreeg Spier van Mr. de ‘Lantaarn’, omdat vakgenoten hem beschouwen als de autoriteit op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht.

Voor zijn verdienste voor de ‘rechtsontwikkeling op nationaal, supranationaal en mondiaal niveau op het terrein van aansprakelijkheidsrecht’ is Jaap Spier eerder dit jaar Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw geworden. Bijna 25 jaar geleden nam hij het initiatief tot het samenbrengen van een groep internationale geleerden in de European Group on Tort Law. Al veertig jaar verschijnen publicaties van zijn hand, waaronder het gezaghebbende en vernieuwende Shaping the Law for Global Crises en Climate Change Remedies. Jaap Spier is Emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht,  buitengewoon hoogleraar aan de UvA en de Universiteit van Stellenbosch (Zuid Afrika).

 

mr. Geertruid van Wassenaer

Geertruid van Wassenaer is sinds 1986 als advocaat werkzaam, waarbij Personenschade altijd centraal heeft gestaan. Slachtoffers helpen de weg terug te vinden naar een bestaan dat zoveel mogelijk in de buurt komt van hun leven voor ongeval, is steeds weer haar opdracht en uitdaging. In 2009 is daar mediation bij gekomen. Ze vindt niets mooier dan in een zeer lang lopende letselschadezaak waar partijen zich hebben ingegraven in hun standpunten, te mogen helpen en meedenken, waardoor zo'n zaak weer kan worden vlot getrokken. Maatwerk leveren en werken aan creatieve oplossingen is daarbij haar vaste leidraad. Dit mensenwerk is nog altijd haar passie! Ze is lid van LSA (voorzitter), ASP en PEOPIL en NfM register mediator.

 

mr. Chris van Dijk

Mede-oprichter van Kennedy Van der Laan in 1992 en houdt zich als advocaat bezig met verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht. Hij is gespecialiseerd in grote schades en letselschadeclaims. Daarnaast is Chris van Dijk rechter-plaatsvervanger bij het Hof in Arnhem en is hij werkzaam als mediator.

Chris geeft les aan de Grotius Academie, SSR en PIV. Onderwerpen van deze lessen zijn letselschade, verzekeringen en causaliteit. Ook geeft hij bijscholing aan de LSA. Hij is een actieve schrijver en publiceert in verschillende Nederlandse vaktijdschriften. 

 

mr. Maarten van der Linden

Maarten is een ervaren verlies-expert op het gebied van letselschade. Afgeleid van ocupational ongevallen en zaken (RSI, OPS, asbest) met name op het gebied van verwondingen. Hij is geregistreerde bemiddelaar in verzekeringen en arbeidgerelateerde geschillen. 

Specialisme(n): Leveren van oplossingen in zeer betwist letselschade claims. Door praktische analyse, ter illustratie van de aansprakelijkheid in arbeid gerelateerde vorderingen.

 

qr code scannen
 qr code scannen