NIVRE

Het Nederlands Instituut Van Register Experts heeft 4 PE-punten toegekend aan dit congres.

 

ABAN

Het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing heeft 5 PE-punten toegekend aan dit congres.

Deze punten gelden voor de volgende organisaties:

 • Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1)
 • Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN) 
 • Artsen Maatschappij en gezondheid (KAMG) 
 • College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH) 
 • Forensisch Medisch Genootschap (FMG) 
 • Profielregister Artsen Beleid & Advies (B&A) 
 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Sectie Infectieziektebestrijding van de Vereniging van Infectieziekten (VIZ) 
 • Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN) 
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) 
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) 
 • Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA)
 • Nederlandse Vereniging voor Allergologie (NVvA) 
 • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) 
 • Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) 
 • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) 
 • Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) 
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) 
 • Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (KNO) 
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) 
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) 
 • Nederlandse Vereniging voor Maag-Darm-Leverartsen (MDL) 
 • Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) 
 • Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde (NVMM) 
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) 
 • Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) 
 • Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) 
 • Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP) 
 • Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) 
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) 
 • Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN) 
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
 • Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG) 
 • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) 
 • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
 • Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR)
 • Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG)
 • Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)
 • Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) 
 • Vereniging van Artsen werkzaam in de Tuberculosebestrijding (VwAwT)
 • Vereniging van Indicerende en Adviserende Artsen (VIA)
 • Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters (Verenso)
 • Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG)
 • Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN) 

 

event management
 event management