aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Open house of wellbeing

Di 23 januari 2018

13:00 - 13:15

Rondleiding

13:15 - 13:45

Yoga

13:45 - 13:55

Pauze

13:55 - 14:15

Zelfmassage

14:15 - 14:25

Pauze

14:25 - 14:55

Relaxatie

14:55 - 15:30

Receptie en evaluatie

aanmeldformulier bouwen
Ā aanmeldformulier bouwen