do 19 november 2020

13:00 - 13:15

Inloggen en welkom door Ad Maatjens

13:15 - 13:40

Michiel Aulbers

13:40 - 14:05

Martin Pietersen

14:05 - 14:25

Thierry Borra

14:25 - 14:45

Julie Garcia Sjögrim